کد خبر: 668474 A

در جلسه شورای عالی استان‌ها تصویب شد؛

در نهمین جلسه شورای عالی استان‌ها اصلاح آیین نامه داخلی این شورا مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، در نهمین جلسه شورای عالی استان‌ها که صبح روز پنجشنبه در تهران برگزار شد، سه طرح مورد بحث بررسی اعضا قرار گرفت.

 سه مصوبه مطرح شده در این جلسه با عنوان‌های یک فوریتی "دستور العمل نحوه نظارت بازرسی و ارزیابی شورای عالی استان ها"، یک فوریتی اساسنامه تیپ" مراکز پژوهشی شورای اسلامی شهرهای سراسر کشور" و اصلاح آیین نامه داخلی شورای عالی استان ها به تصویب رسید.

آیین نامه شورای اسلامی تصویب داخلی شورای عالی استان ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر