کد خبر: 665548 A

مدیر جهاد کشاورزی تایباد خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی تایباد گفت: تولید پسته در این شهرستان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایلنا، محمد میری گفت: سال گذشته از هر هکتار باغات پسته این شهرستان یک تن محصول به صورت خشک برداشت شد، درحالی که این میزان در سال جاری به ۸۴۰ کیلو پسته خشک رسیده است. این در حالی است که سطح زیر کشت امسال این محصول در شهرستان تایباد ۲۰ درصد افزایش داشت.

مدیر جهاد کشاورزی تایباد در ادامه گفت: افزایش شوری آب‌های زیرزمینی به دلیل خشکسالی و نوسانات دمایی از عوامل کاهش تولید پسته در تایباد است.

وی گفت: برای مقابله با آفت پسیل پسته استفاده از روش‌های بیولوژیک، کود و تغذیه مناسب، آبیاری به موقع و یخ آب زمستانی موثر است که در سال جاری با هدف مبارزه غیر شیمیایی پنج هزار و ۲۰۰ عدد کارت زرد در سه هزار و ۴۰۰ هکتار از باغات این شهرستان نصب شد.

میری ادامه داد: چهار هزار و ۹۵۰ هکتار از باغ‌های تایباد زیر کشت پسته قرار دارد که سه هزار و ۴۰۰ هکتار آن بارور است.

مدیر جهاد کشاورزی تایباد گفت: اشتغالزایی این محصول از مرحله کاشت، داشت و برداشت ۱۵ نفر روز در هر هکتار است.

میری افزود: با هدف صرفه جویی در منابع آب ۴۰ درصد از باغات پسته این شهرستان به روش‌های نوین آبیاری کشت می‌شود وسالانه بیش از ۲۵ نوع محصول زراعی و ۲۰ نوع محصول باغی در تایباد تولید می‌شود.

کاهش تولید پسته مدیر جهاد کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر