کد خبر: 661686 A

علی مبشری خبر داد:

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از جریمه نقدی و ممهور کردن پروانه شرکت به مهر تخلف خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی مبشری گفت: با اعلام شکایت از یک شرکت تولید بذر کشاورزی مبنی بر فروش بذر تقلبی پیاز، رسیدگی به شکایت در دستور کار شعبه ششم تعزیرات حکومتی فارس قرار گرفت.

مبشری افزود: با احضار مدیر عامل شرکت به تعزیرات، تحقیقات در این خصوص آغاز و با بررسی‌های انجام شده و طی ارسال نمونه‌های بذر فروخته شده به سازمان جهاد کشاورزی و انجام آزمایشات تخصصی روی این نمونه‌ها، تقلبی بودن بذر‌های فروخته شده محرز شد.

وی تصریح کرد: با محرز شدن تخلف، شعبه رسیدگی کننده مدیرعامل شرکت را به پرداخت جریمه نقدی به میزان ۲ میلیارد و نهصد میلیون ریال در حق دولت و پرداخت ۹۹۰ میلیون ریال در حق شاکی و ممهمور کردن پروانه شرکت به مهر تخلف محکوم کرد.

سازمان تعزیرات حکومتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر