کد خبر: 653566 A

مشاور وزیر نیرو در یزد:

رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو گفت : بی آبی به همان اندازه که تهدید است فرصت هم است و باید با استفاده از این فرصت اجتماعی، تهدید آب را باید فرصت تبدیل کرد.

به گزارش ایلنا؛ محمد فاضلی در جمع مدیران شرکت آب منطقه ای یزد، بیان کرد: منظور از امور اجتماعی آب و انرژی  یعنی مجموعه ای از دانش‌های اقتصاد، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد، تاریخ، جغرافیا، سیاست‌گذاری عمومی،  انسان شناسی، ارتباطات، حقوق و علوم  حکمرانی  و در کل یعنی  بخش غیر فنی آب و انرژی   که دارای سه گروه می باشد، گروه اول  سیاست اجتماعی آب و انرژی  است که به تولید دانش اجتماعی می پردازد و به این موضوع توجه دارد که علوم اجتماعی  آب  چیست، گروه دوم بررسی های اقتصاد اجتماعی  آب و انرژی بوده و گروه سوم بررسی های اجتماعی سیاست و حکمرانی آب و انرژی را شامل می شود.

مشاور وزیر نیرو تأکید کرد:  ساماندهی نظام ارتباط گیری با ذینفعان، مطالعه و تحلیل تأثیر اقدامات ما بر روی مردم، توسعه مشارکت در راهکارهای جلب مشارکت و همه این موارد در مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو آورده شده است.

فاضلی افزود:  تولید محتوا برای سواد آب و ایجاد الگوی رفتاری پایدار برای اجتماعی کردن، عمومی نمودن، ارتباط گیری و خلق نیروی اجتماعی است.

 وی رویکرد این مرکز به  مسئله آب را از منظر یک مسئله بدخیم دانست و گفت: ویژگیهای مسئله بدخیم این است که  مسئله تعریف نشده و به راه حل بستگی دارد،  در مسئله بدخیم نقطه توقف وجود ندارد،  مسئله از یک نقطه به نقطه دیگر عوض می شود، در مسئله بدخیم تحت فشار زمان و هزینه هستیم و بدلیل اینکه از یک نقطه به نقطه دیگر عوض می شود  ذینفعان متعارض در آن وجود دارد .

 این مقام مسئول  تأکید کرد: مسئله آب در ایران یک مسئله فوق بدخیم است و یکی از ویژگیهای  مسئله فوق بدخیم این است که مسئله  باید توسط کسانی حل شود که آن را بوجود آورده اند و راه دیگری هم ندارد.

فاضلی تصریح کرد: می توان  گفت جنس مسئله آب بدخیم و فوق بدخیم است و در این رویکردهای مسئله دوراهبرد برای حل آن  وجود دارد  یکی اینکه همه باهم مسئله را حل کنیم و دیگری گفتگو کردن است و  در  اولین گام باید با  مردم صحبت کرد؛ اینکه بفهمیم آنها چه می گویند و در مرحله بعد به گفتگو  بپردازیم.

وی در پایان سخنانش با بیان این مطلب که  ما برای حل مسئله به خلق دانش جدید همزمان در حوزه های اقتصاد آب، اقتصاد سیاسی آب و جامعه شناسی آب نیازداریم، گفت: برای حل مسئله، همه باید  بیایند و کل جامعه مدنی و متخصصین حمایت کنند.

 

وزارت نیرو بی آبی آب منطقه ای یزد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر