کد خبر: 650311 A

با کاهش بارش‌ها و افزایش مصرف رخ داد؛

حجم آب سد طالقان ۶۷ میلی متر مکعب نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

به گزارش ایلنا، شهریاری مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی آب منطقه‌ای تهران، گفت: متاسفانه بارش های کم سال آبی جاری از اول مهر پارسال تا ششم مرداد امسال باعث کاهش آب مخزن سد طالقان و سد امیرکبیر شده است.

وی حجم آب سد طالقان را در روز هفتم مردادماه سال جاری را 325 میلیون مترمکعب اعلام کرد که پارسال این حجم 392 میلیون مترمکعب بوده است.

شهریاری افزود: در سال آبی جاری که از اول مهرماه 96 تا به امروز محاسبه می شود، میزان آورده و ورودی سد طالقان 310 میلیون متر مکعب بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته که این حجم 436 میلیون مترمکعب بوده است، بیش از 30 درصد کاهش را نشان می دهد.

همچنین این مسئول اعلام کرد میزان حجم آب سد امیرکبیر در روز هفتم مرداد ماه امسال 175 میلیون متر مکعب اعلام کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 182 میلیون مترمکعب بوده است، 7 میلیون متر مکعب کاهش داشته است.

شهریاری ورودی و آورده سد امیرکبیر را در سال آبی امسال 270میلیون مترمکعب اعلام کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته که ورودی آن 397میلیون مترمکعب بوده بیش از 32درصد کاهش داشته است.

برق آبی طالقان سد حجم آب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر