کد خبر: 638620 A

در نشستی مشترک انجام شد؛

در نشستی مشترک میان سازمان‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت پسماند، نحوه سرمایه‌گذاری در طرح‌های سازمان پسماند و خدمات‌شهری مورد بررسی قرار گرفت. 

به گزارش ایلنا، رییس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی با تاکید بر رفع موانع و اجرای  پروژهای سرمایه‌گذاری در زمینه پسماند خواستار پیگیری ویژه مطالعات راهبردی مدیریت پسماند به منظور ارایه نتیجه مطالعات به عنوان نقشه راه شد.

بهروز آقامحمدی در ادامه افزود: سازمان مدیریت پسماند موظف است روش ها و پروژه های مدنظر خود را طبق اولویت و منظم به شرایط و اسناد فنی همچنین با رعایت ضوابط زیست محیطی و تعیین آورده های سازمان، پس از تایید آن سازمان برای آگهی فراخوان  به سازمان مشارکت ارایه کند.

به گفته رییس سازمان سرمایه گذاری مقرر شد در جلسه آتی این کمیته، طرح پیشنهادی بازیافت خاک و نخاله ساختمانی در خصوص جذب سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین بررسی آنالیز فیزیکی پسماندهای عمرانی و ساختمانی و آورده‌های سازمان پسماند در فرایند احداث کارخانه بازیافت به انضمام اسناد فنی به سازمان مشارکت‌ها  اعلام شود.

آقامحمدی در پایان این نشست مشترک ضمن تشکر از نمایندگان ناظر شورای‌شهر کرج برای تعامل و همراهی پارلمان شهری در تحقق اهداف مدیریت‌شهری در این حوزه، رفع موانع و مشکلات موجود را خواستار شد.

شهرداری کرج مدیریت پسماند
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر