کد خبر: 638346 A

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان البرز خبرداد:

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز گفت: دومین آزمون جامع و بیست و پنجمین آزمون ادواری سال تحصیلی ٩٦-٩٧ ساعت ١٠ صبح جمعه ١٥ تیر٩٧ در محل دانشگاه پیام نور استان البرز برگزار می شود.

به گزارش ایلنا، ناصر مقدم در خصوص برگزاری دومین آزمون جامع و بیست و پنجمین آزمون ادواری سال تحصیلی ٩٦-٩٧ اعلام داشت: در این مرحله آزمون نظری(تئوری) ساعت ١٠ صبح جمعه ١٥ تیر ٩٧ در محل دانشگاه پیام نور استان البرز برگزار می شود و مرحله عملی دومین آزمون جامع و بیست و پنجمین آزمون ادواری سال تحصیلی٩٦-٩٧ از ساعت ٨ الی ١٩ روزهای ١٩ لغایت ٢٢ تیر ماه ١٣٩٧ در محل دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر واقع در میدان(استقلال) اسبی، بلوار اقاقیا برگزار می شود.

مقدم افزود: بخش نظری آزمون جامع در ١٤ رشته و با حضور ٣٢٨٠ نفر (٢٣٥٩ نفرمرد و ٩٢١ نفر زن) و آزمون ادواری در ١١ رشته با حضور ٢٩٣ شرکت کننده (٢٠٧ مرد و ٨٦ زن) در ساعت ١٠ صبح روز جمعه ١٥ تیر ماه ٩٧ در محل دانشگاه پیام نور استان البرز انجام خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز خاطرنشان کرد: همچنین بخش عملی آزمون جامع در ١٥ رشته و با حضور ٣٤٣٠ نفر (٢٤٨٤ نفرمرد و ٩٤٥ نفر زن) و در آزمون ادواری در ١١ رشته با حضور ٢٩٣ شرکت کننده (٢٠٧ مرد و ٨٦ زن) از ساعت ٨ الی ١٩ روزهای ١٩ تا ٢٢ تیرماه ١٣٩٧ در محل دانشگاه‌های علمی و کاربردی فرهنگ و هنر البرز برگزار می شود.

آزمون جامع و ادواری مدیرکل ورهنگ و ارشاد اسلامی البرز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر