کد خبر: 632533 A

دادستان عمومی و انقلاب شیراز خبرداد:

دادستان عمومی و انقلاب شیراز گفت: تعداد دستگیرشدگان در جریان پرونده شهردار و شورای شهر مرودشت افزایش یافت.

به گزارش ایلنا، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب شیراز اظهار داشت: ۶ نفر از دستگیرشدگان از اعضای شورای شهر به همراه شهردار و یک نفر دیگر از اعضای شورای سابق هستند و ۲ نفر دیگر که در این خصوص نیز نقش داشته اند از دستگیرشدگان هستند.
 
وی تصریح کرد: پرونده در شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در حال تکمیل تحقیقات است و همه متهمان با قرار قانونی در بازداشت هستند.
 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس بیان کرد: پیش از این با تجویز حاصله از اجرای بند» پ» ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص مستخدمین دولت با نظر قاضی پرونده قرار نظارت قضایی برای این افراد صادر شد و آن‌ها به مدت یک سال از اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرائم ارتکابی (خدمات دولتی و عضویت در شورا‌های اسلامی) منع شده اند.
 
علی صالحی گفت: این پرونده پس از طی مراحل تحقیقات در دادسرا و در صورت محرز شدن اتهامات به دادگاه ارسال خواهد شد.

اعضای شورای انقلاب دادستان عمومی و انقلاب دادسرا شورای شهر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر