کد خبر: 627858 A

با پیشنهاد 7 عضو شورا انجام شد؛

طرح الزام شهرداری به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عصر امروز دوشنبه 7 خرداد در صحن علنی شورا مصوب شد.

به گزارش ایلنا از اراک، عصر امروز طرح الزام شهرداری به اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، با پیشنهاد 7 عضو شورای شهر اراک: سعید نادری، فرزانه رحمتی، پیمان رشیدی، طوفان محمدی، مرتضی سورانه، کاوه فلک افلاکی، محمدحسین فدایی  در صحن علنی شورا مصوب شد.

سعید نادری، عضو شورای‌شهر اراک درباره این طرح در صحن رسمی شورای شهر اراک گفت: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مدت‌هاست در شورای‌شهر مصوب شده اما تا امروز در شهرداری یا اجرا نشده بود یا به صورت ناقص اجرایی شده است.

نادری افزود: انتظار داریم با تصویب این طرح همه اطلاعات مربوط به اقدامات شهرداری که شهروندان لازم است به‌طور شفاف در جریان آن قرار گیرند سالانه در قالب کتابچه یا به صورت همیشگی در سامانه‌های شهرداری اراک منتشر می‌شود تا گام مهمی در راستای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت برداشته شود.

طبق این مصوبه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری در راستای ارائه گزارش و برنامه‌های عملیاتی در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف به انجام موارد ذیل است. 

ماده 1 ـ شهرداری ظرف مدت یک ماه گزارش اقدامات اجرایی گذشته تاکنون و برنامه عملیاتی زمان‌بندی شده آینده خود در این زمینه را به شورای اسلامی شهر  ارائه نماید. 

ماده 2 ـ شهـرداری  ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این دستـورالعمل نسبت به انجام مفـاد ماده 10  قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار کتاب اطلاعات و درج موارد ذیل در سامانه های شهرداری  اقدام نماید. 

1. بودجه سالانه 

2. آخرین گزارش تفریغ بودجه 

3. گزارش عملکرد سالانه 

4. اهداف، وظایف، سیاست ها و خط مشی ها و ساختار 

5. روش ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضای جامعه ارائه می دهد 

6. ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات شهرداری

7. انواع اطلاعاتی که در شهرداری نگهداری میشود مانند اطلاعات انواع قراردادها از قبیل مناقصات مزایدات ترک تشریفات تملکات سرمایه گذاریها توافقنامه ها مشارکتها و همچنین طرحهای جامع و تفصیلی همراه با جزئیات کامل و تغییر کاربریها و مصوبات کمیسیون ماده 5 و کمکهای نقدی و غیر نقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی      

8. اختیارات و وظایف ماموران ارشد شهرداری و سازمانها و شرکتهای تابعه 

9. تمام ساز و کارها یا آیین نامه هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان های غیردولتی می توانند در اجرای اختیارات شهرداری  مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند. 

ماده 3 ـ شهرداری  گزارش اقدامات خود درخصوص گسترش شفافیت، مبارزه با فساد، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را تا پایان بهمن هر سال به شورای اسلامی شهر تقدیم و برای اطلاع عموم منتشر نماید.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعضای شورای شهر اراک طرح الزام شهرداری به اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، در صحن طرح الزام شهرداری به اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر