کد خبر: 622324 A

سیروس شفقی تاکید کرد:

معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج با اشاره به اهمیت حضور جوانان در صحنه، گفت: مدیران موظف به استفاده از پتانسیل قشر جوان در دستگاه های اجرایی هستند.

به گزارش ایلنا، سیروس شفقى امروز در جلسه دیدار جوانان با مسئولان اظهار داشت: جوانان شهرستان کرج در برگزارى برنامه هایى که به آنها سپرده شد اثبات کردند که به خوبى مى توانند در جامعه فعال باشند.

وى با اشاره به اینکه در شهرستان کرج با برنامه خوبى تحت عنوان پیاده راه جوان در هفته جوان رو به رو بودیم، اذعان داشت: با هدفمندى و هدفگذارى براى جوانان اتفاقات مثبت و موثرى رخ خواهد داد.

شفقى درادامه نیز گفت: سازمان هاى مردم نهاد جوانان، با توجه به مطلوبیتى که دارند می توانند بسیار تاثیرگذار باشند.

وى با بیان اینکه مسئولان از ایده هاى قشر جوان جامعه حمایت مى کنند، ادامه داد: جوانان باید وارد صحنه شوند و به برگزارى کارگاه هاى تخصصى کاربردی بپردازند و من نیز قول مى دهم در صورت نیاز در کارگاه ها حضور یابم.

معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج در پایان نیز تصریح کرد: مدیران را موظف به استفاده از ظرفیت و پتانسیل جوانان فعال و توانمند دستگاههایشان خواهیم کرد.

 

فرماندار ویژه شهرستان کرج
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر