کد خبر: 567948 A

معاون شرکت آب منطقه‌ای گلستان خبر داد:

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای گلستان از کاهش ۱۸ درصدی ذخیره آبخوان های گلستان تا پایان آبان ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه خبر داد.

به گزارش‌خبرنگار ایلنا، سید محسن حسینی اظهار کرد: ذخیره آبخوان‌های استان تا پایان آبان ماه حدود ۲۲۶ میلیون متر مکعب (حدود ۱۸درصد ) کاهش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان می‌دهد.

وی افزود: رواناب اندازه گیری شده در ایستگاه‌های شاخص رودخانه‌های اصلی استان، بین ۴۹ تا ۹۵ درصد کاهش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان می‌دهد.

 حسینی تصریح کرد: مقدار بارندگی تجمعی در استان از ابتدای مهر سال جاری لغایت پایان آبان ماه ۷۱ میلی متر بوده است که نسبت به آمار بلند مدت کاهش ۱۴ درصدی را نشان می دهد.

وی متوسط دمای اندازه گیری شده در ایستگاه معرف دشت استان ۸/۱۸ درجه سانتیگرداد بیان کرد و گفت: این عدد نسبت به آمار بلند مدت که ۸/۱۸ درجه سانتیگراد است، افزایش یا کاهش را نشان نمی‌دهد. همچنین متوسط دمای اندازه گیری شده در ایستگاه معرف ارتفاعات استان ۶/۱۲ درجه سانتیگراد نشان داده شده که نسبت به آمار بلند مدت که ۳/۱۱ درجه سانتیگراد است، ۳/۱ درجه افزایش را نشان می دهد.

استان گلستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر