کد خبر: 544099 A

معاون میراث فرهنگی خوزستان خبرداد:

معاون‌میراث فرهنگی‌خوزستان از بازنگری در 18 پرونده‌ ثبتی در محدوده‌ عرصه و حریم محوطه‌ باستانی ارجان خبر داد.

به گزارش‌خبرنگار ایلنا، مرجان شوشتری با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای طرح مطالعاتی محوطه‌ باستانی ارجان، پرونده‌ ثبتی 18 محوطه‌ باستانی بازنگری و تدوین شد.

وی با بیان این که پرونده‌ ثبتی این آثار مربوط به دی ماه سال ۱۳۴۹ تا تیرماه  سال ۱۳۸۶ بوده است و از نظر کیفیت و کمیت در سطح پایینی قرار داشتند، افزود: مستندنگاری کامل این 18 اثر بر مبنای قالب به روز شده‌ پرونده‌های دفتر ثبت آثار ملی امری مهم و ضروری است که در دستور کار قرار گرفت. 

شوشتری درخصوص هدف از اجرای این مطالعات بیان کرد: تهیه‌  عکس‌ها و نقشه‌های جدید، بازنگری و بازبینی توالی گاه نگاری آثار، معرفی اصولی و دقیق آثار، تعیین میزان تغییرات صورت گرفته در محدوده‌ عرصه‌ آن‌ها طی چند سال گذشته از جمله اهداف این مطالعات  است.

معاون میراث فرهنگی خوزستان ادامه داد: این 18 اثر بازنگری شده شامل؛ تل سبز (۹۰۷)، تل دو تلون ارجان (19251)، تل قنواتی (۱۹۲۹۱)، تل عروسو (۱۹۲۳۸)، تل نارنجستان (۱۹۲۹۰)، تل احمد خانی (۱۹۲۳۹)، تل سیاه (۱۹۲۸۵)، تل شلمبوزار (۱۹۲۵۸)، تل گچینه (۱۹۲۶۳)، تل سفیدک (۱۹۲۶۳)، محوطه عیلامی ارجان (۱۹۲۸۸)، تل گنجی (۱۹۲۶۸)، تل ضد هوایی (۱۹۲۷۶)، محوطه‌ بکان (۱۹۲۶۱)، پل بکان (۱۹۲۶۰)، محوطه‌ بدیل (۱۹۲۸۳)، بنای روش مهر (۱۹۲۴۲) و محوطه‌ حمام ارجان (۱۴۷۰۹) هستند.

باستانی دی ماه مرجان معاون محوطه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر