کد خبر: 544093 A

معاون دانشگاه محقق اردبیلی:

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه محقق اردبیلی گفت: باغ بوتانیک در دانشگاه محقق اردبیلی احداث می شود.

به گزارش ایلنا، مهرداد محرم زاده در جمع خبرنگاران گفت: انعقاد قرارداد برای احداث گلخانه جدید کشاورزی و باغ بوتانیک جنب ساختمان حمل و نقل دانشگاه نیز جزو برنامه های آتی این حوزه است.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه ساختمان خوابگاه عطایی دانشگاه که به صورت غیرقابل استفاده در سطح شهر مانده بود، با رعایت کامل مقررات و با حضور سازمان های متناظر به فروش رسید و با کسب مجوز از هیات امنای دانشگاه، ساختمانی با 16 واحد مستقل آپارتمانی به صورت کاملا نو با همان اعتبار تحت عنوان مجتمع اداری و فرهنگی دانشگاه محقق اردبیلی خریداری شد.

محرم زاده گفت: همچنین برای حفظ امنیت و تمرکز خدمات خوابگاهی و رفاهی دانشگاه بر آن شدیم تا سایت شرقی دانشگاه را تحت عنوان شهرک خوابگاهی دانشگاه در نظر بگیریم.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به آخرین وضعیت استخر دانشگاه، گفت: مطالعات اکتشافی با تغییر نقشه های مربوطه با موفقیت تمام شد و آماده تنظیم اسناد مناقصه و تعیین پیمانکار هستیم.

وی گفت: یکی از کارهای مهم توجه به موضوع برق دانشگاه بود که با یک انشعاب و فرسودگی کابل های مرتبط و افزایش مراکز بهره برداری از یک انشعاب و ایجاد مشکل ناشی از جدا شدن دو سایت شرقی و غربی و موانع قانونی شهرداری و شرکت برق و در عین حال ضرورت توسعه دانشگاه، حوزه ما را بر آن داشت که اقدام به حل این مشکل اساسی بکنیم؛ در همین راستا با رایزنی با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان انشعاب دوم برای دانشگاه خریداری و علاوه بر حل مشکلات فوق، هزینه های بسیار سرسام آور و موضوع حریم به نفع دانشگاه صرفه جویی می شود.

اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر