کد خبر: 529673 A

با حضور 11 عضو شورای شهر؛

جلسه‌انتخاب روسای کمیسیون‌های شورای شهر اراک و نمایندگان شورا در سازمان‌ها و کمیسیون‌های وابسته شهرداری اراک با حضور 11 عضو شورای اسلامی بزرگ شهر اراک برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این جلسه محمد حسین فدایی به عنوان رئیس کمیسیون عمران و بازآفرینی فضای شهری، سعید نادری رئیس کمیسیون تحویل پروژه ها، مرتضی سورانه رئیس کمیسیون شورای نامگذاری و کاوه فلک افلاکی به عنوان رئیس کمیسیون تقویم املاک انتخاب شدند.

همچنین محمدحسین فدایی، علی جعفر محصولی، سعید نادری و ایرج رضایی به عنوان روسای کمیسیون های چهارگانه حل اختلاف مالیاتی، طوفان محمدی رئیس‌کمیسیون کتابخانه ها، پیمان رشیدی و علی جعفر محصولی به ترتیب روسای کمیسیون های بدوی وتجدید نظر نظام وظیفه، ایرج رضایی رئیس کمیسیون متکدیان، علیرضا مرادی رییس کمیسیون احیای ذکات و حامد آجرلو به عنوان رییس کمیسیون قطع اشجار انتخاب شدند.

پس از انتخاب روسای کمیسیون ها نوبت به انتخاب نمایندگان شورا در سازمان های شهرداری رسید.

سعید نادری به عنوان نماینده سازمان ترافیک، مرتضی سورانه، نماینده سازمان فرهنگی؛  ایرج رضایی نماینده سازمان فن آوری؛ فرزانه رحمتی، نماینده سازمان سرمایه‌گذاری؛ طوفان‌محمدی، نماینده سازمان پسماند و سازمان آتش‌نشانی؛ حامد آجرلو، نماینده سازمان سیما، منظر و فضای سبز و علی جعفر محصولی به عنوان نماینده سازمان آرامستان انتخاب شدند.

در ادامه جلسه نمایندگان کمیسیون شرکت در مناقصات انتخاب شدند. محمد حسین فدایی، به عنوان نماینده شهرداری مرکز؛ علی جعفر محصولی، شهرداری منطقه یک؛ ایرج رضایی، شهرداری منطقه دو؛ فرزانه رحمتی، شهرداری منطقه سه؛ علیرضا مرادی، شهرداری منطقه چهار وحامد آجرلوبه عنوان نماینده کمیسیون شرکت در مناقصات در شهرداری منطقه پنج انتخاب شدند. کاوه فلک افلاکی نیز به سمت نماینده شورا در بافت تاریخی برگزیده شد.

همچنین کاوه فلک افلاکی به عنوان نماینده در شورای آموزش و پرورش استان، مرتضی سورانه، شورای آموزش و پرورش شهرستان؛ طوفان محمدی، نماینده شورای راهبردی؛ مرتضی سورانه و ایرج رضایی، نمایندگان شورای شهرستان اراک؛ کاوه فلک افلاکی کمیسیون ماده 5 و سعید نادری به عنوان نماینده شورا در کمیسیون فنی ماده پنج انتخاب شدند.

تقویم سازمان آتش نشانی شورای آموزش و پرورش شهرداری نظام وظیفه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر