کد خبر: 519316 A

عضوشورای هماهنگی اصلاحات اصفهان :

عضو ارشد شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان گفت: شهردار شهروند خردمند را به یاری می طلبد. اگر مسئولیت پذیر نشویم اگر محور اساسی و اجتماعی بودن را در نظر نگیریم و نسبت به مشکلات بی توجه باشیم شهری توسعه یافته نخواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قدرت الله نوروزی در همایش اصلاحات و توسعه شهری اصفهان، اظهار کرد: تغییر را همه دوست دارند چون طبیعت و مردم تغییر را می پسندند و مقابله با تغییر مقابله ناشایست است و اگر در پس تغییر هدف و برنامه نباشد قطعا دلتنگ گذشته خواهیم شد.

وی افزود: اصلاح طلبان در اصفهان برای شورای شهر با هدف و برنامه وارد میدان شدند و یکی از دلایل پیروزی مطلق اصلاحات در اصفهان نیز همین هدف بود و این برنامه های ارائه شده که از پس اهداف می آمد مردم را به لیست شهر امید امیدوار کرد.

عضو ارشد شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان با اشاره به این که ارتش های بی هدف با سربازان بسیار به جایی نمی رسند، ادامه داد: هدف و برنامه تنها هم بی شک به جایی نمی رسد و به عقیده من ابتکار نیز احتیاج است ابتکار به معنای انجام درست کار است و ما نباید امروز دیگر اشتباهات کوچک را هم نادیده بگیریم.

نوروزی تاکید کرد: باید امروز هدفمند عمل کنیم و برای رسیدن به اهداف خود نیز باید برنامه داشته باشیم. بحثی که امروز مطرح است موضوع توسعه شهری است. توسعه پیشرفت کشور در تکنولوژی، تغییر در ساختار شهری یا صنعتی شدن کشور نیست بلکه اینها ابزاری برای توسعه هستند.

وی تصریح کرد: توسعه فرآیندی است که در آن باید مشارکت مردم وجود داشته باشد. شهروند محوری و معیار عمل در توسعه بسیار مهم تلقی می شود و اگر فقر و تبعیض از بین نرود و اگر فرهنگ و کیفیت زندگی ارتقا نیابد و اگر آموزش و پرورش و ورزش همگانی تحقق پیدا نکند و اگر مردم سرپناهی نداشته باشد، آنگاه صنعتی بودن بدون زیرساخت به توسعه منجر نمی شود.

نوروزی تاکید کرد: برای توسعه شهر ناچار به گفت و گو هستیم. ناگزیریم که به مشارکت مردم دقت کنیم و هنگام اجرای طرح های ملی و منطقه ای نظرات آنها را بگیریم. توسعه شهر باید قانونی باشد. برای اجرای طرح های بزرگ باید به گونه ای عمل کنیم تا وجدان عمومی آن را بپذیرد.

وی با بیان اینکه تغییر خواست مردم است، خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانیم شاهد شهری باشیم امن، آباد و انسانی که در آن مشارکت همگانی وجود داشته باشد. همه ما به عنوان شهروندان اصفهان پر آوازه باید با اصفهان هم آواز شویم و کمتر از فقر و فکالت و نابرابری باشیم.

 

اصفهان شورای شهر توسعه شهری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر