کد خبر: 401787 A

با حکم رئیس دانشگاه‌تهران انجام شد

در آیینی رئیس جدید پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران معرفی شد.

به گزارش ایلنا در البرز، با حکم رئیس دانشگاه‌تهران، سید حسین گلدان ساز، عهده‌دار ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی این دانشگاه در کرج شد.

همچنین در این مراسم از خدمات علی سلاجقه رئیس اسبق این دانشگاه، قدردانی شد.

 

انتصاب رئیس جدید پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر