کد خبر: 373904 A

یونس خسروانی:

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: اتباع خارجی استان، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند.

به گزارش ایلنا، یونس خسروانی  در نشست بررسی وضعیت خدمات‌رسانی به اتباع خارجی استان بوشهر اظهار داشت: همه اتباع خارجی دارای پروانه کار(کارت کار) معتبر که به عنوان کارگر در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل هستند، باید طبق قوانین و مقررات فوق، تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

وی ادامه داد: کارگاه های صنفی، کارگاه های حقیقی و حقوقی با کارفرمای غیر ایرانی، شرکت های دولتی و غیردولتی، پیمانکاری های ایرانی و خارجی، شرکت ها یا پیمکانکاری های ساختمانی، رانندگان حمل و نقل بار و مسافر و پروژه های ساختمانی با کارفرمای حقیقی (شخصی) از جمله کارگاه های مشمول این طرح هستند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر بیان داشت: ارایه پروانه کار معتبر، اشتغال در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی و تکمیل پرسشنامه نامنویسی و اخذ شماره تامین اجتماعی، شرایط ثبت نام از واجدین شرایط این طرح به شمار می رود.

خسروانی افزود: حق بیمه متعلقه ۳۰ درصد از مزد و حقوق مشمول کسر حق بیمه کارگر است که شامل ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما، ۷ درصد حق سهم کارگر و ۳ درصد حق بیمه سهم دولت می شود.

وی گفت: کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان است و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، ۷درصد سهم کارگر را کسر کرده و به همراه ۲۰ درصد سهم خود، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت کند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر اظهار داشت: طرح بیمه تامین اجتماعی اتباع خارجی با همکاری اداره کل اتباع خارجه استانداری در حال انجام است.

خسروانی ابراز داشت: در این طرح، سازمان تامین اجتماعی، حمایت های بلند مدت و کوتاه مدت از بیمه شدگان اتباع خارجی انجام خواهد داد.

 

 

 

 

یونس خسروانی مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر