کد خبر: 360439 A

رئیس کل دادگستری استان اصفهان خبر داد:

حکم متهمان حادثه بیمارستان خمینی شهر در دادگاه تجدید نظر استان طرح و منتهی به تصمیم نهایی قضات آن شد.

به گزارش ایلنا در اصفهان و به نقل از  روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، احمد خسروی وفا ضمن اعلام این خبر بیان داشت: این حکم پس از صدور در دادگاه بدوی دادگستری شهرستان خمینی شهر با اعتراض متهمان آن به دادگاه تجدید نظر استان ارسال و پس از رسیدگی منتهی به تصمیم نهایی و صدور حکم قطعی شد.

وی افزود: حبس صادره از سوی دادگاه بدوی برای هر سه متهم این پرونده در دادگاه تجدید نظر استان تأئید ولیکن نسبت به متهم ردیف اول و دوم شش ماه از 24 ماه قابلیت اجرا داشته و 18 ماه آن به مدت یکسال تعلیق شد و در خصوص متهم ردیف سوم نیز سه ماه از 9 ماه حبس وی تأیید و شش ماه دیگر به مدت یکسال مورد تعلیق قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان در خصوص ایام تعلیق حبس متهمان گفت: متهمان این پرونده در ایام تعلیق مجازات حبس هر یک موظف به ارائه خدمات پزشکی و پرستاری روزانه حداقل به مدت 4 ساعت در یکی از مراکز بهداشتی و درمانی و یا درمانگاه های وابسته به طرف قرارداد کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی ترجیحاً در شهر خمینی شهر و در بخش کودکان این مراکز به صورت رایگان شده و همچنین موظف شدند گزارش عملکرد خود را نیز به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای مجری حکم(خمینی شهر) ارائه کنند.

خسروی وفا یادآور شد: بدیهی است در صورتی که محکوم علیهم در طول مدت تعلیق مجازات، مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده 52 قانون مجازات اسلامی شوند، و یا از انجام تکلیف موصوف خودداری نمایند حسب مورد مطابق با مقررات موضوع ماده 50 و 52 قانون یاد شده در مورد آنها اتخاذ تصمیم قضایی خواهد شد.

استان اصفهان متهمان بیمارستان خمینی شهر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر