کد خبر: 290081 A

ایلنا: نایب رئیس شورای شهر کاشان گفت : رضایت خداوند از مسؤلان در کاربردی شدن توصیه‌های امام علی(ع) به مالک اشتر است.

به گزارش خبرنگار ایلنا درکاشان حسین حیدریان در جلسه شورای شهرکاشان  با بیان این نکته که حقوق شهروندی تحقق نمی یابد مگر با برخورداری همه افراد جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی و همچنین دسترسی آسان به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی شورای شهر را مکانی دانست که اعضایش باید برای جلب مشارکت مردم، جلوگیری از تبعیض، صیانت از حقوق مردم و همه گروه ها، وضع قوانین و مقررات محلی به عنوان نمایندگان مردم و نظارت ثمربخش بر امور و اجرای آن گرد هم جمع شده اند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر کاشان در ادامه با اشاره به 4 ویژگی اساسی در مباحث شهروندی همچون حقوق وظایف و تکالیف شهروندی، مسؤلیت شهروندی، مشارکت شهروندی و نهادینه شدن حقوق شهروندی در مواجهه شهروندان با نهادی مانند شورای شهر آنان را واجد حقوقی 12 گانه از جمله حق برخورداری از محیط زیست سالم، سلامت و نشاط فردی و اجتماعی، حق ایمنی در برابر بلایای طبیعی و حوادث، حق ارتقا کیفیت زندگی فرهنگی هنری، حق دسترسی به امکانات رفاهی و خدمات عمومی شهر، حق برخورداری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات و حق نقد از عملکرد و برنامه ریزی مدیریت محلی دانست و برای مسؤلان رضایت خداوند را در رعایت توصیه های امام علی(ع) به عنوان زمامدار حکومت اسلامی به مالک اشتر دانست.

وی از جمله موارد کسب رضایت خداوند برای مسؤلان را حرکت در مسیر توصیه های امام علی(ع) به مالک اشتر همچون اهتمام به کسب رضایت عمومی، حفظ کرامت انسانی افراد جامعه، ارتباط مستقیم با مردم، مردم داری و مدارا با مردم، پاکسازی محیط از چاپلوسان و افراد فرصت طلب، حق نصیحت و خیرخواهی مردم، کیفر مجرم و خطاکار و حق مشورت و مشارکت مردم در امور دانست و این توصیه ها را الگو و ترازی برای مدیران اجرائی و شهری ارزیابی کرد.

حسین حیدریان در نطق پیش از دستور خود همچنین جایگاه سهم شهرداری به عنوان حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهری را واجد اهمیت خاصی دانست وافزود: اهمیت حقوق شهری را در تدوین قواعد و مقررات راجع به برنامه ریزی و مدیریت شهری و تأثیرات مثبت ناشی از قانونمندکردن زندگی شهری و سایر پیامدهای دگرگون کننده در برنامه ریزی و در مدیریت شهری باید جستجو کرد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر کاشان در انتهای نطق خود با تصریح این نکته که فرایند تعمیم سازی و تصمیم گیری شهری زمانی موجب جلب منافع همگانی و مدیریت شهری خواهد شد که شهروندان بیشترین مشارکت را در تصمیم گیری ها از خود نشان دهند در مهمترین بند از پیشنهادات 4 گانه خود به اعضای شورای اسلامی شهر خواستار تدوین منشور حقوق شهروندی توسط شهرداری و تصویب آن در شورای شهر به عنوان یک سند شد و در بندی دیگر از این 4 مورد ضمن دعوت از شهرداری به استفاده از مکانیزم فرصت شورایاری ها در راه ارتقای مشارکت شهروندان در تعمیم سازی و تصمیم گیری ها، پیشنهاد آشنانمودن شهروندان به حقوق و وظایف خود در قبال زندگی شهری از طریق آموزش و سایر برنامه های مرتبط با این هدف از طریق سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان را نیز به اعضای شورای اسلامی شهر ارائه نمود.

شورای شهر محیط زیست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر