کد خبر: 283734 A

مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی البرز، از ابلاغ آئین نامه بکارگیری مسئولیت ایمنی در کارگاه‌ها از سوی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی خبر داد.

به گزارش ایلنا در کرج، اسماعیل خلیلی با اعلام این خبر افزود: این آئین نامه به منظور ارتقای سطح ایمنی در کارگاه‌های مشمول و نظام‌مند کردن بکارگیری افراد شایسته و واجد صلاحیت در زمینه ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار و در راستای اجرایی کردن ماده 85  و 86 قانون کار مبنی بر صیانت از نیروی انسانی و  منابع مادی کشور در محیط‌های کاری ابلاغ شده است.

وی بیان کرد: با توجه به وقوع بسیاری از حوادث در کارگاه‌ها به ویژه کارگاه‌های زیر 25 نفر کارگر و نظر به محدودیت بازرسان کار جهت نظارت برحسن اجرای قانون کار، معاونت روابط کار وزارت متبوع  را برآن داشت که، مدل خود بازرسی درون کارگاهی  را طراحی و در استان‌ها عملیاتی کنند.

خلیلی خاطرنشان کرد: این مدل ارائه شده با رویکردی پیشگیرانه و با نگاهی سیستمی از طریق اجرای "چرخه مدیریت ارزیابی ریسک" ، شناسایی خطر و تهیه برنامه پاسخگویی و کنترل خطرات موجود در کارگاه و به منظور  پیشگیری به موقع حوادث ناشی از کار تدوین شده است.

وی با اشاره به اینکه پیشگیری به موقع حوادث ناشی از کار، در کارگاه‌ها طی تعاملی سه‌جانبه و هم‌افزا انجام خواهد گرفت گفت: به منظور دستیابی به اهداف راهبردی، کارفرمایان باید با رعایت ضوابط آیین‌نامه مذکور، نسبت به انتخاب مسئولان ایمنی در کارگاه‌ها اقدام کنند.

وی با برشمردن وظایف مسئول ایمنی کارگاه‌ها بر اساس آیین نامه مذکور بیان کرد: همکاری و تشریک مساعی با بازرسان کار، ارزیابی ریسک در کارگاه‌ها، ثبت آمار حوادث ناشی از کار و اطلاع به بازرسان ادارات کل تعاون،کار محل،نیاز سنجی،نظارت بر خرید، آموزش،تحویل و استفاده از وسایل حفاظت فردی وبازدید وسایل معیوب و جایگزینی وسایل سالم با آنها ،نظارت بر نظم و ترتیب وآرایش مواد اولیه و محصولات و استقرار ماشین آلات و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن در کارگاه‌ها و سایر موارد ذکر شده در این آئین نامه از جمله وظایف مسئولان ایمنی در کارگاه‌های استان است.

خلیلی خاطرنشان کرد: کارفرمایان استان می‌توانند جهت اطلاع بیشتر از جزئیات آئین نامه مذکور به سایت اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز مراجعه کنند.

شایان ذکر است آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها در 9 ماده و9تبصره و دوپیوست، در 31 فروردین ماه امسال از سوی شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در 16 اردیبهشت سال جاری به تصویب وزیر تعاون،کارورفاه اجتماعی رسیده است.

 

کارگاه‌ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر