کد خبر: 272441 A

استاندار البرز در دیدار اعضای شوراهای اسلامی:

استاندار البرز بر لزوم ایجاد درآمدهای پایدار شهرداری ها بدون اتکا به کمیسیون ماده 100 و همچنین تدوین سند راهبردی شوراها وشهرداری تاکید کرد.

به گزارش ایلنا در کرج، سیدحمیدطهایی با بیان این مطلب، در دیدار با اعضای شوراهای اسلامی استان البرز، گفت: شهرداری ها می بایست ساختار و منابع جدید و روزآمدی را برای کسب درآمد و مدیریت شهری خود تعریف کنند و به تدریج منابع درآمدی خود را از کمیسبون ماده 100 به سمت دیگر منابع درآمدی پایدار سوق دهند.

وی در ادامه با بیان اینکه تحقق دولت الکترونیک، بدون مشارکت شهرداری ها امکان پذیر نیست بیان داشت: برقراری و تحقق دولت الکترونیک در استان البرز نیازمند مشارکت و حمایت همه جانبه شهرداری ها، خاصه شهرداری کرج، از این طرح است.

وی در ادامه، با بیان اینکه ترافیک معضل بزرگ استان البرز است ، بر لزوم استفاده از نظرات کارشناسان و مشاوران حوزه ترافیک به منظور هرچه بسامان تر شدن وضعیت ترافیک استان البرز و خاصه کلانشهر کرج تاکید کرد.

طهایی در ادامه، با بیان اینکه بیش از نیمی از مدیریت منابع انسانی با شوراها و شهرداری هاست گفت: از این رهگذر، مسئولیت های بزرگ و خطیری مترتب شوراهاست که از آنجمله وظایف نظارتی ست که این نظارت ها نتنها باید مجموعه هایی مثل شهرداری ها را در برگیرد بلکه خود شوراها نیز از نظارت بر خود نباید غافل شوند.

استاندارالبرز در پایان، با تاکید بر خروج شوراها از روزمرگی و تنها رسیدگی و گره خوردن صرف به مسائل شهرداری، بر لزوم تدوین یک برنامه مدون و سند راهبردی در روند آتی فعالیت های خود تاکید کرد.

درآمد شهرداری ها در گرو کمیسیون ماده 100 نباشد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر