کد خبر: 139228 A

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز:

شهرداری شیراز یکی از اعضای شورای ترافیک استان محسوب می شود، بنابراین نه می تواند این نرده ها را بدون مصوبه ایجاد کند و نه می تواند بدون مصوبه، آن را جمع کند.

ایلنا: مدیر عامل سازمان ترافیک شهرداری شیراز گفت: تمام نرده گذاری های شیراز براساس مصوبه شورای ترافیک استان اجرا شده و در صورت تصویب این شورا، نرده ها جمع آوری می شود.

به گزارش " ایلنا " ازشیراز، " علی مصلی نژاد " با اشاره به مباحثطرح شده در خصوص نرده گذاری در خیابان های مختلف شیراز و مستندات قانونی و اظهارنظرهای مطرح شده در این خصوص، گفت: هیچ یک از اعضای شورای ترافیک استان، رأسا نمی توانند بدون مصوبه این شورا، تغییری در معابر ایجاد کند.

وی تصریح کرد: شهرداری شیراز یکی از اعضای شورای ترافیک استان محسوب می شود، بنابراین نه می تواند این نرده ها را بدون مصوبه ایجاد کند و نه می تواند بدون مصوبه، آن را جمع کند.

" مصلی نژاد " با ارایه صورت جلسه های مختلف تنظیم شده با حضور کارشناسان مختلف دستگاه های متولی ترافیک شهر، تأکید کرد: یکی از امضا کنندگان تمامی صورتجلسه هایی که مشخصاَ، نرده گذاری در خیابان های مختلف شیراز با هدف ایجاد معبری ایمن برای عبور اتوبوس را مجاز کرده، پلیس محترم راهور است.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز با بیان اینکه در صورت جلسه های تنظیمی و مصوب، موکداَ به کلمه نرده های فلزی، برای تفکیک خطوط ویژه اشاره شده است، تصریح کرد: حتی در خصوص اینکه در کدام نقطه از چه مسیری نرده ای نصب شود و کدام بخش از خیابان ها و معابر، ویژه تردد اتوبوس خطوط واحد و اتومبیل های شخصی باشد، نظر پلیس محترم راهور تعیین کننده بوده و ذکر شده است.

" مصلی نژاد " در عین حال گفت: حتی در خصوص اینکه آیا تاکسی ها مجاز به تردد در تمامی خطوط ویژه باشند یا خیر نیز نظریه ها در قالب بندهایی در صورت جلسه های تنظیمی قید شده است.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: هیچ یک از دستگاه های مسئول در خصوص لزوم اجرای طرح ترافیک در شیراز تردیدی نداشته و ندارند، اما در خصوص شیوه کار، هم براساس مستندات، آنچه مصوب شده بود، اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه برخی کاستی ها نظیر پیش بینی ایستگاه های مخصوص اتوبوس های خط واحد با نظر پلیس محترم به زودی و به سرعت مرتفع خواهد شد، گفت: در صورت جلسه های موجود، حتی مسیرها مشخص و از کلمه نرده گذاری برای مشخص کردن خطوط ویژه، استفاده شده است.

" مصلی نژاد " با تأکید براین که مدیران شهرداری بیشترین دغدغه را برای زیبا سازی شهر دارند و این اشراف وجود دارد که ایجاد یک مانع ممکن است، موجب اختلالات بصری شود.

او ادامه داد: این نرده ها صراحتا در صورت جلسه های مختلف مورد تأکید قرار گرفته و البته اجرای خطوط ویژه با استفاده از خطوط زردرنگ ترافیکی دارای هزینه ای به مراتب کمتر برای شهرداری شیراز است و تنها باید عبور از درون خطوط را تضمین کرد.

وی ضمن تشکر از صبر و شکیبایی شهروندان در جهت اجرای پروژه های بزرگ، همکاری شهروندان را متضمن نهایی شدن موفق پروژه های بزرگ و کوچک توصیف کرد و گفت: هر تصمیمی که شورای ترافیک استان اتخاذ کرده و رسما مصوب و ابلاغ کند، از سوی شهرداری شیراز، لازم الاجرا خواهد بود.

اتوبوس اعضای شورای تاکسی ترافیک حمل و نقل و ترافیک شهرداری شهرداری جمع شیراز صورت نرده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر