کد خبر: 1233690 A

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار لرستان:

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار لرستان گفت : نقش روابط عمومی های انقلابی وتوانمند در توسعه ورفع مشکلات عدیده جامعه بزرگ کارگری استان بسیار موثر است.

به گزارش ایلنا، محمد حسن موسیوند در مراسم تجلیل از مدیران وروابط عمومی های شورای هماهنگی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی لرستان با اشاره به تعامل روابط عمومی ها با این قشر بزرگ کارگری استان اظهار کرد : روابط عمومی ها سربازان گمنام وبدون ادعای سازمان ها هستند وسازمان بدون روابط عمومی معنای ندارد وروابط عمومی ها در نقش آفرینی برای سازمان خود نقش اساسی دارند.  

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار لرستان با بیان اینکه موفقیت یک مدیر و سازمان با خلاقیت و ابتکار عمل روابط عمومی های زحمت کش و توانمند امکان پذیر است ، تصریح کرد : روابط عمومی ها سربازان گمنام وبدون ادعای سازمان ها هستند وسازمان بدون روابط عمومی معنای ندارد وروابط عمومی ها در نقش آفرینی برای سازمان خود نقش اساسی دارند.  

ایمان گودرزی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی لرستان با اشاره به خدمات ارزنده مدیران وروابط عمومی های شورای هماهنگی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی در راستای تعامل چند سویه باجامعه بزرگ کارگری در انعکاس اخبار این حوزه قدر دانی کرد.

وی افزود: افزایش هم افزایی، انسجام و همکاری دستگاه های شورای هماهنگی در اطلاع رسانی و خدمت رسانی به جامعه هدف، از جمله ضروریات تقویت اعتماد عمومی و جلب رضایت مردم است.

به گزارش ایلنا، محمد حسن موسیوند در مراسم تجلیل از مدیران وروابط عمومی های شورای هماهنگی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی لرستان با اشاره به تعامل روابط عمومی ها با این قشر بزرگ کارگری استان اظهار کرد : روابط عمومی ها سربازان گمنام وبدون ادعای سازمان ها هستند وسازمان بدون روابط عمومی معنای ندارد وروابط عمومی ها در نقش آفرینی برای سازمان خود نقش اساسی دارند.  

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار لرستان با بیان اینکه موفقیت یک مدیر و سازمان با خلاقیت و ابتکار عمل روابط عمومی های زحمت کش و توانمند امکان پذیر است ، تصریح کرد : روابط عمومی ها سربازان گمنام وبدون ادعای سازمان ها هستند وسازمان بدون روابط عمومی معنای ندارد وروابط عمومی ها در نقش آفرینی برای سازمان خود نقش اساسی دارند.  

ایمان گودرزی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی استان لرستان با اشاره به خدمات ارزنده مدیران وروابط عمومی های شورای هماهنگی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی در راستای تعامل چند سویه باجامعه بزرگ کارگری در انعکاس اخبار این حوزه قدر دانی کرد.

وی افزود: افزایش هم افزایی، انسجام و همکاری دستگاه های شورای هماهنگی در اطلاع رسانی و خدمت رسانی به جامعه هدف، از جمله ضروریات تقویت اعتماد عمومی و جلب رضایت مردم است.

به گزارش ایلنا در پایان این مراسم به مناسبت هفته روابط عمومی ها از مهدی آل کثیر روابط عمومی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی ، حجت آرین روابط عمومی تامین اجتماعی ، محمودی داودی نژاد روابط عمومی بانک رفاه کارگران و امیر نیکنام روابط عمومی مدیریت درمان استان لرستان با اهداء بوح تقدیر و هدایایی تجلیل بعمل آمد.

انتهای پیام/
نقش روابط عمومی توانمند در رفع مشکلات کارگری لرستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر