کد خبر: 1122166 A

مدیرکل منابع طبیعی استان اردبیل:

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: دامداران صاحب پروانه چرای دام تا هشتم آذرماه سالجاری نسبت به پرداخت بدهی و تمدید پروانه چرای دام اقدام کنند.

به گزارش ایلنا، محمود قلی زاده با اعلام این خبر گفت:  کلیه مرتع‌دارانی که تاکنون موفق به پرداخت حقوق و عوارض قانونی ناشی از تمدید سالیانه پروانه چرای دام سنوات قبل نشده اند تا 8 آذر ماه سالجاری مهلت دارند نسبت به پرداخت بدهی و تمدید پروانه مرتعداری خودم و متعاقب آن در اجرای بند 20 فصل دوم شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور نسبت به تهیه و اجرای طرح مرتعداری اقدام کنند.

وی افزد: چنانچه دارنده پروانه چرای دام فوت کند برابر بند 48 فصل دوم شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور ظرف مدت 2 سال از زمان فوت، همسر و فرزندان مرتعدار متوفی که ساکن محل یا عضو نظام عشایری و بصورت مستمر به حرفه مرتعداری مشغول باشند مکلفند صرفا یکنفر را از بین خود انتخاب و به اداره معرفی کنند، در غیر اینصورت مجوز مرتعدار متوفی باطل و مرتع بلا معارض خواهد شد.

وی گفت:  چنانچه تاریخ فوت مرتعدار متوفی در سنوات قبل بوده باشد همسر و فرزندان متوفی حد اکثر تا تاریخ یازده مردادماه سال آینده فرصت دارند نسبت به معرفی یک نفر از بین خود اقدام نمایند که در غیر اینصورت مجوز مرتعداری متوفی ابطال و مرتع فوق بلا معارض شناخته میشود

وی ضمن اشاره به استقبال دامداران برای تهیه طرح مرتع داری گفت: اقدامات مناسبی از طریق همکاری  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل برای تهیه طرح مرتعداری برای این افراد انجام شده‌است

انتهای پیام/
مراتع دامداری پروانه چرا محمود قلیزاده پروانه چرای دام دامداران استان اردبیل منابع طبیعی استان اردبیل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر