کد خبر: 647563 A

مدیر اداره حقوقی شهرداری اردبیل :

مدیر اداره حقوقی شهرداری اردبیل گفت: کمیسیون ماده 100شهرداری مرجع شبه قضایی رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و نقش پیشگیرانه در گسترش ناموزن و غیر اصولی ساختمان‌ها دارد.

به گزارش ایلنا، علی وهابزاده در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تعامل دو سویه مردم و دستگاه‌های خدمت رسان یکی از عوامل موثر در راستای ساختن شهری آباد و زیبا خواهد بود تصریح کرد: کمیسیون ماده 100 شهرداری تنها مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی است .

وی گفت: مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و حریم آن باید قبل از هرگونه عملیات عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و شهرداری می تواند از عملیات‌های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه به وسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنند.

علی وهابزاده با تشریح عملکرد کمیسیون ماده 100 شهرداری، این کمیسیون را دارای شخصیت حقوقی مجزا از شهرداری عنوان کرد و افزود: کمیسیون ماده 100 شهرداری مرجع شبه قضایی رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است  و نقش پیشگیرانه درگسترش ناموزن و غیر اصولی ساختمان ها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه ساخت را دارد.

مدیر اداره حقوقی شهرداری ادامه داد: کمیسیون ماده 100 متشکل از3 عضو اصلی نماینده دادگستری – نماینده وزارت کشور و نماینده شورای اسلامی شهراست که در رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد و درجهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت و سازهای شهری تلاش می کنند.

 وهابزاده تاکید کرد: مهاجرت بی رویه به شهرها و تراکم جمعیت شهری –گسترش ناموزن و غیراصولی ساختمان ها را درپی دارد و اینجاست که نقش کمیسیون ماده صد شهرداری به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی نمود بیشتری پیدامی کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی براینکه چنانچه نسبت به رای کمیسیون ماده 100 در دیوان شکایت شود اما این دیوان دادخواست داده شده را رد  کند، می توان بازهم شکایت انجام داد یا نه؟ تصــریــح کرد: با توجه به ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی ازطرفین – وکیل – قائم مقام و یا نماینده قانونی آنجا قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است .

مدیر اداره حقوقی شهرداری اردبیل افزود: همچنین آراء صادره ازکمیسیون ماده 100 قابل اعتراض در دیوان است که طبق قانون مهلت اعتراض آن برای افرادمقیم ایران 3 ماه و افراد خارج از ایران 6 ماه تعیین شده است .

وهابزاده با اعلام اینکه ماده 100قانون شهرداری ها از جمله موادب سیار کاربردی است که آنچنان که باید نسبت به شناخت و آگاهی آن اقدامی صورت نگرفته است، ابرازامیدواری کرد: با آگاهی شهروندان از قوانین و ضوابط مربوط به کمیسیون ماده 100 شاهد کاهش تخلفات ساختمانی و نظم بخشیدن به ساخت و سازها باشیم .

 مدیر اداره حقوقی شهرداری اردبیل : در پایان با بیان اینکه رسیدگی به تخلفات ساختمان های خارج از حریم شهر در صلاحیت کمیسیون ماده 99 است، گفت: رسیدگی به این گونه تخلفات در اختیار کمیسیون ماده 100نیست چرا که این کمیسیون صلاحیت رسیدگی به تخلفات داخل حریم و حوزه شهر را دارد.

اردبیل شهرداری اردبیل کمیسیون ماده 100 علی وهابزاده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر