در گفت‌و گو با ایلنا مطرح شد؛

ایلنا: مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اردبیل گفت: روستای عمارت همچنان بخشی از استان اردبیل بوده و…