رئیس میراث فرهنگی شهرستان خلخال مطرح کرد:

ایلنا: رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خلخال از مطالعه مجدد گور دسته جمعی 9 زن در خلخال که در سال های…