پس از 7 سال وقفه؛

ایلنا: مسئول موزه های استان اردبیل از مرمت 80 شی تاریخی در این استان تا پایان سال جاری بعد از هفت سال وقفه خبر داد.

پربازدیدترین