کد خبر: 239689 A

معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرای این طرح در مرحله دوم سال جاری، مبلغ ۳۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال را برای ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های سراسر کشور اختصاص داد.

معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای اجرای طرح سه مرحله‌ای توزیع کتاب از طریق ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های سراسر کشور در سال ۱۳۹۳، مبلغ ۹۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برای اجرای طرح در استان‌های سراسر کشور اختصاص داد.

به گزارش ایلنا، در مرحله نخست اجرای طرح سه مرحله‌ای توزیع کتاب از طریق ادارات کل فرهنگ و ارشاد استان‌ها در نیمه نخست سال ۱۳۹۳، مبلغی معادل ۳۳ میلیارد ریال کتاب به استان‌ها اهدا شد.

معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرای این طرح در مرحله دوم سال جاری، مبلغ ۳۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال را برای ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های سراسر کشور اختصاص داد.

سهمیه‌های مرحله دوم تمامی استان‌های کشور پس از بررسی‌های لازم در هفته نخست مهرماه سال جاری، به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شد.

براساس حواله‌های صادره، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های سراسر کشور برای دریافت کتاب‌های موردنیاز استان، تا پایان سال ۱۳۹۳ فرصت خواهند داشت.

این حمایت‌ها در چارچوب تفاهمنامه‌‌های امضا شده با ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های سراسر کشور صورت می‌پذیرد و سهمیه هر یک از استان‌ها با در نظر گرفتن عواملی مانند جمعیت، وسعت جغرافیایی، تعداد کتابخانه‌ها، تعداد مؤسسات فرهنگی فعال، تعداد کانون‌های فرهنگی و هنری و مساجد، میزان مشارکت فعالانه استان در بهره‌گیری از سهمیه‌های قبلی و توزیع مناسب‌تر کتاب ها در استان‌ها تعیین می‌شود.

تخصیص 94 میلیاردی به طرح‌های کتاب در سراسر کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر