کد خبر: 236192 A

کتاب دولت شهید شامل دیدگاه شهید اول؛ از علمای بزرگ شیعه در قرن هشتم هجری؛ درباره‌ی نظام سیاسی و دولت مطلوب منتشر شده است.

مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در جدیدترین اثر خود؛ کتاب دولت شهید تألیف سیدمحمدرضا موسویان را منتشر کرد که در آن به دیدگاه شهید اول(از علمای بزرگ شیعه در قرن هشتم هجری) درباره‌ی نظام سیاسی و دولت مطلوب پرداخته می‌شود. در این بررسی، نظام سیاسی مطلوب در عصر غیبت و ولایت فقهای شیعه و دلایل آن و شرایط رئیس دولت و ساختار قدرت در آن دولت و روابط متقابل فرد و دولت که در دوران معاصر، نیاز به مطالعه‌ی آنها به شدت احساس می‌شود، اهمیت خاصی می‌یابد.

به گزارش ایلنا؛ این اثر بر آن است تا ضرورت مورد بحثرا از نگاه «شمس‌الدین بن محمد مکی عاملی» مشهور به «شهید اول» از فقها و اندیشمندان بزرگ شیعه در قرن هشتم هجری به مطالعه و بحثبگذارد و از دریچه‌ی نگاه وی به ضرورت و مشروعیت دولت و نظام سیاسی بپردازد و آنگاه حکومت و دولت مطلوب این فقیه برجسته را از لابه‌لای آثارش به مخاطبان معرفی کند.

این فقیه شهید، اگرچه عمر کوتاهی داشت و بدخواهان مانع از پرتوافکنی بیشتر وی به جامعه‌ی آن روز و به آیندگان شدند، با این‌همه، عمر کوتاهش ثمرات ماندگار و جاودان‌های به یادگار گذاشت. بدین‌منظور، مؤلف کتاب، ابتدا به معرفی شخصیت و مقام علمی آن فقیه اقدام می‌کند و سپس تحولات سیاسی اجتماعی زمانه‌ی وی را مورد واکاوی قرار می‌دهد. بررسی مبانی فکری شهید و بیان جایگاه عقل و شرع و نسبتِ میان آن دو، از زاویه‌ی نگاه وی در ادامه‌ی تحقیق مورد توجه نویسنده‌ی اثر است.

ضرورت حکومت و مبنای مشروعیت آن از جمله مباحثاساسی این تحقیق است که محقق، ضمن استخراج نظر شهید، دیدگاه وی را درخصوص دولت مطلوب بررسی می‌کند و آنگاه دولت پیامبر(ص)، دولت امام(ع) و دولت فقیه عصر غیبت را از مصادیق دولت مطلوب برمی‌شمارد و در استدلال برای مطلوبیتِ دولت فقیه به دلایل عقلی و نقلی استناد می‌کند. بررسی مناصب فقیه شامل مناصب مالی و غیرمالی و برخی مباحثفرعی دیگر، مباحثپایانی نوشتار پیش رو را تشکیل می‌دهد.

دولت شهید در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و ۱۰۰ صفحه و به قیمت ۲۵.۰۰۰ ریال به همت مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر