کد خبر: 3113 A

معاون آموزش وپژوهش فنی حرفه ای استان زنجان:

معاون آموزش وپژوهش فنی حرفه ای استان زنجان با اشاره به عملکرد دولت نهم ودهم گفت: آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان همگام با سطح کشور داری رشد وتوشعه بوده است.

زنجان ـ ایلنا: معاون آموزش و پژوهش فنی حرفه ای استان زنجان با اشاره به عملکرد دولت نهم ودهم گفت: آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان همگام با سطح کشور داری رشد و توسعه بوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، نادر مرادی معاون آموزش وپژوهش فنی حرفه ای استان زنجان در حاشیه برگزاری نمایشگاه بزرگ مهر در استان زنجان گفت: یکی اافتخارات در دولت نهم ودهم رشد چشمگیر در المپیاد های ملی و جهانی بودیم.

مرادی با اشاره به افزایش رشد وتوسعه چشمگیر آموزش وپژوهشی فنی حرفه ای در زمینه های مختلف استان زنجان افزود: استان زنجان دارای کارگاههای متعدد انرژی خورشیدی، تعمیر ونصب پله برقیو سایر کارگاهها را ایجاد کرده است که همه این سایتهای کارگاهی دارای استانداردهای آموزشی است.

معاون آموزش و پژوهش فنی حرفه ای استان زنجان در ادامه با بیان اینکه 17میلیون و 200نفر در طول دوره 7ساله دولت نهم ودهم در این مراکز آموش دیدند افزود: عملکرد سالانه آموزش این مراکز در استان 6میلیون و 336 نفر ساعت بوده است.

وی با ارزیابی از آموزش مناسب در طول 7سال تصریح کرد: قبول شدگان در رشته ای مختلف به تعداد301هزار نفر با 76درصد در این مراکز جزو اقدامات شاخص در این سالهاست.

مرادی با اشاره به تعداد آموزش دیدگان صنایع دستی به تعداد 16هزار نفر و 42هزار نفر در بخش ساختمان گفت: این افراد دارای بیمه نیز هستند.

معاون آموزش و پژوهش فنی وحرفه ای استان زنجان در بخشی از سخنان خود با بیان رشد وتوسعه چشمگیر در این بخش اظهار داشت: در سال 90شاهد اعزام 2نفر به المپیادهای جهانی مهارت و کسب مقام افتخارات جهانی در این زمینه بودیم.
مرادی در پایان با اشاره به کسب مدال تیمی ومقامی در این زمینه خبر از اعزام به کشور آلمان در سال 2013داد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر