کد خبر: 3111 A

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان:

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به اقدامات انجام گرفته در 7سال دوره نهم ودهم دولت مهر در سطح کشور و استان زنجان گفت: خدمات شهردای به خوبی و با دقت در این نمایشگاه بزرگ گزارش شده است.

زنجان ـ ایلنا: رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به اقدامات انجام گرفته در 7سال دوره نهم ودهم دولت مهر در طسح کشور واستان زنجان گفت:خدمات شهردای به خوبی وبا دقت در این نمایشگاه بزرگ گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، فرویدون اصفهانیان در حاشیه برگزاری نمایشگاه بزرگ دستاوردهای دولت مهر در زنجان با حضور در غرفه خبرگزاری ایلنا در گفتگو با خبرنگار ایلنا ارائه خدمات وگزارش عملکرد غرفه ها را در این نمایشگاه به صورت مستند بسیار مطلوب برشمرد.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان به اشاره به اعضای شورای شهر بعنوان منتخبین ونمایندگان مردم افزود:اعضای شورای اسلامی شهر در راستای توسعه وپویایی مردم در چارچوب حد ومرزها فعالیت می کنند.

اصفهانیان با اشاره به اعتبارات شهرداری زنجان تصریح کرد:شورای اسلامی شهر با توجه به طول دوره انتخاب خود دارای اقدامات وعملکرد مطلوب بوده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر