کد خبر: 26310 A

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: یک خیر زنجانی کفالت 35 یتیم تحت حمایت کمیته امداد استان را به عهده گرفت.

زنجان ـ ایلنا: معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان زنجان گفت:‌ این خیر پیش از این حمایت 25 یتیم را با پرداخت ماهیانه مبلغ 200 هزار ریال به عهده داشت.

به گزارش ایلنا از زنجان، رضا حسنلو امروز (19آذر) اظهار کرد: این خیر زنجانی که از حامیان همکار با کمیته امداد استان زنجان است، در اقدامی خیرخواهانه و با پرداخت تعهد سالانه خود کفالت این ایتام را قبول کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه حامی مذکور به مدت شش سال است که با کمیته امداد استان زنجان همکاری دارد، افزود: این خیر پیش از این حمایت 25 یتیم را با پرداخت ماهیانه مبلغ 200 هزار ریال به عهده داشت.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان همچنین با اشاره به اینکه این حامی خیر ماهانه مبلغ 5 میلیون ریال صدقه برای کمک به خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان کمک می کند، یادآور شد: اخیرا نیز این خیر مبلغ یک میلیون و 120 هزار ریال به هریک از 25 یتیمی که از قبل تحت حمایت وی بودند، اهدا کرده است.

کمیته امداد امام خمینی (ره) در راستای احیاء و ترویج سنتهای حسنه در بین آحاد جامعه هدف این نهاد سالانه بیش از 45 طرح مشارکتی اجرا و با جلب مشارکتهای عمومی در این زمینه اقدام به کمک رسانی به مددجویان تحت حمایت میکند که یکی از عمده ترین این طرحها اکرام ایتام

(حمایت از ایتام خانوادهها با تعهد مساعدت ماهیانه) است، که در قالب این طرح حامیان با پرکردن فرم مربوط به طرح اقدام به قبول کفالت ایتام می‌کنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر