کد خبر: 22926 A

پس از نمونه برداری و انجام آزمون میزان باقیمانده سموم و نیز فلزات سنگین بر روی محصولات نمونه برداری شده اقدام به صدور مجوز کاربرد علامت استاندارد خواهد شد.

اهواز: کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد گفت: 2 مجوز استاندارد جهت محصولات باغی در خوزستان صادر شد.

به گزارش ایلنا از اهواز، در راستای اجرای آیین نامه تولید محصولات کشاورزی دارای حدود مجاز باقیمانده سموم و آفت کش ها این اداره کل با همکاری سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان پس از نمونه برداری و انجام آزمون میزان باقیمانده سموم و نیز فلزات سنگین بر روی محصولات نمونه برداری شده اقدام به صدور مجوز کاربرد علامت استاندارد جهت محصول خیار بالنگ و لیمو شیرین که به شکل سالم و بدون استفاده از سموم آفت کش و کود شیمیایی توسط شرکت باران زمین جنوب و شرکت کشت و صنعت شهید رجایی تولید شده است کرده است.

مازیار فرامرزی افزود: تولیدات محصولات كشاورزی سالم، دارای حد مجاز باقیمانده سموم و آفت كش ها باید در ظروف بسته بندی مجاز یعنی نو، سالم، تمیز و غیر بازیافتی و از درجه غذایی كه نسبت به هر نوع آلودگی ثانویه نفوذ ناپذیر هستند بسته بندی شوند. در ضمن اطلاعاتی نظیر (نام محصول كشاورزی، نام و نشانی تولید كننده / بسته بندی كننده محصول و / یا علامت تجاری آن، نام استان محل تولید، تاریخ تولید / بسته بندی محصول به(روز، ماه، سال)، تاریخ انقضای محصول به (روز، ماه، سال)، وزن خالص، شرایط نگهداری، عبارت محصول ایران) باید بر روی برچسب محصولات كشاورزی دارای حدود مجاز باقیمانده سموم و آفت كش ها به زبان فارسی و خوانا، قابل رویت با مركب پاك نشدنی درج شود. گفتنی است واحد های دارای پروانه كاربرد علامت استاندارد جهت محصولات كشاورزی دارای حدود مجاز باقیمانده سموم و آفت كش ها می توانند از علامت استاندارد ایران بر روی بدنه ظرف بسته بندی با ابعاد مشخص به همراه درج عبارت "دارای حدود مجاز باقیمانده سموم و آفت كش ها"  و كد ده رقمی نشان استاندارد در زیر علامت استاندارد استفاده کنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر