کد خبر: 26469 A

دبیر خانه كارگر بجنورد:

هدایتی با تاكید بر اینكه جامعه كارگری در مقابل از دست رفتن تمامی دستاوردهایش سكوت نخواهد كرد، به سخنان مقام رهبری مبنی بر اینكه «هر جا که قرار است اصلاحی صورت بگیرد باید آن اصلاح به نفع طرف ضعیف تنظیم شود» اشاره كرد و گفت: اصلاح قانون کار در جهت حمایت از قشر کارگر و ضعیف نیست.

ایلنا - بجنورد: یك فعال كارگری در بجنورد لایحه اصلاحیه قانون كار را «فاقد اصل سه جانبه‌گرایی كه از اصول تغییر قوانین اجتماعی در تمامی جوامع متمدن است» دانست.

فرهاد هدایتی، دبیر خانه کارگر بجنورد در تشریح این ادعا به ایلنا گفت: دولت در زمان تدوین اصلاحیه قانون كار وعده داده بود كه «با اجماع كارگران و كارفرمایان» این لایحه را به مجلس ارسال كند اما آنچه مشاهده شد وعده شكنی دولت و برخورد دستوری و از موضع بالا در تدوین لایحه بود كه طبعا نتیجه چنین رویكردی در تغییر مواد حمایتی از كارگران ظهور پیدا كرد.

این فعال كارگری با بیان اینکه قانون کار مانع تولید کشور نیست، افزود: در لایحه ارائه شده به مجلس هیچ یک از مفاد قانون كار به نفع اقشار ضعیف تغییر نیافته كه این موضوع خود نشان‌دهنده نگاه دولت به كارگران به عنوان عامل اصلی ركود تولید در كشور است.

این فعال كارگری در بجنورد ادامه داد: جامعه کارگری با توجه به شناخت‌اش از این رویكرد دولت‌ها، از دیر باز با اصلاح قانون کار مخالفت علنی كرده است اما با این حال متاسفانه شاهد بودیم که بدون توجه به نظر و مخالفت شدید قشر عظیم کارگر، این لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شد.

دبیر خانه كارگر بجنور با تاكید بر اینكه جامعه كارگری در مقابل از دست رفتن تمامی دستاوردهایش سكوت نخواهد كرد، به سخنان مقام رهبری مبنی بر اینكه «هر جا که قرار است اصلاحی صورت بگیرد باید آن اصلاح به نفع طرف ضعیف تنظیم شود» اشاره كرد و گفت: اصلاح قانون کار در جهت حمایت از قشر کارگر و ضعیف نیست و مسئولان دولتی نسبت به سخنان عالی‌ترین مقام كشور بی‌توجه بوده اند.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر