کد خبر: 7807 A

نظام استاد - شاگردی نوین که طرح اولیه آن از اداره کل کار و امور اجتماعی سابق خراسان رضوی پیشنهاد شده بود مصوب و برای اجراء برای سراسر کشور ابلاغ شد.

lمشهد - ایلنا: نظام استاد شاگردی نوین که طرح اولیه آن در این اداره کل پایه ریزی شده و پس از طی مراحل کار‌شناسی در قالب طرح جامعی به وزارت متبوع پیشنهاد شده بود مصوب شد.

به گزارش ایلنا از مشهد، مدیر کل تعاون کار و. رفاه اجتماعی خراسان رضوی در این خصوص گفت: این طرح که پس از بررسیهای دقیق و رفع ابهامات و با استناد به نظام آموزش مهارت و فناوری مصوب مورخ ۱/۸/۹۰ هیئت وزیران و نیز ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شد.

علی اكبر لبافی افزود: در این طرح كه به منظور استفاده از ظرفیت‌های آموزشی محیط کار در بخش غیر دولتی و بکار گیری پتانسیل‌های این بخش در توسعه کمی و کیفی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و به دنبال ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال جوانان با استفاده از توانمندیهای این بخش مصوب شده می‌تواند منشا اثرات بسیار خوبی در مسیر اشتغال و حرفه آموزی جوانان باشد.

علی اکبر لبافی افزود: از مهم‌ترین اهداف این طرح کسب تجربه و آشنایی با محیط کار واقعی و آماده سازی شاگرد برای ورود به عرصه اشتغال و کار آفرینی، ارتقاء توانمندی‌های حرفه‌ای معطوف به نیازهای بازار کار، ایجاد انگیزه و رشد خود باوری جوانان و هماهنگ كردن آموزشهای فنی و حرفه‌ای و بروز کردن این آموزش‌ها مطابق با نیاز بازار کار و هماهنگ شدن با استاندارد‌های جهانی، حرکت به سمت برقراری عدالت در برخورداری از آموزشهـــای مهارتی و کاهش تصدیگری دولت از طریق تقویت و استفاده حداکثری از ظرفیتهای بخش خصوصی است.

لبافی در پایان از احیا، حفظ و توسعه مشاغل سنتی و صنایع دستی بعنوان یکی از مهم‌ترین اهداف طرح استاد - شاگردی نوین یاد و عنوان کرد: این طرح می‌تواند به موازات ایجاد فرصتهای شغلی جدید مشاغل سنتی را احیا و تقویت کرده و ضمن توسعه صنایع دستی بستر‌های مناسبی جهت رشد و شکوفایی و نوآوری در این بخش را فراهم نماید.

کار و تعاون خراسان رضوی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر