کد خبر: 18611 A

روند کند پیشرفت خط 2 قطار شهری مشهد؛

به علت بالا بودن اراضی درشهر درحال حاضر رشد ساخت و سازها به سمت غرب مشهد كشیده شده است که رشد سا خت و سازهای غیر مجاز در اراضی كشاورزی توسط برخی سود جویان یكی از پیامد های عدم توجه و نظارت مناسب بر این امر است. و

مشهد - ایلنا: رئیس شورای اسلامی شهرمشهد از انتشار اوراق مشارکت برای تامین اعتبار مورد نیازاجرای خط دو قطار شهر ی مشهد خبر داد. 

به گزارش ایلنا از مشهد، عباس شیر محمدی با بیان این مطلب افزود: درحالیکه به علت کمبود تجهیزات و مشکلات مالی درحال حاضر شاهد روند کند پیشرفت خط دو قطار شهری هستیم، انتشار اوراق مشارکت از روش های مناسب برای رفع این مشکلات محسوب می شود.

وی د رادامه به موضوع افزایش ساخت وسازهای غیر مجاز اشاره کرد و افزود: به علت بالا بودن اراضی درشهر درحال حاضر رشد ساخت و سازها به سمت غرب مشهد كشیده شده است.

عباس شیر محمدی گفت: رشد سا خت و سازهای غیر مجاز در اراضی كشاورزی توسط برخی سود جویان یكی از پیامد های عدم توجه و نظارت مناسب بر این امر است.

وی در ادامه سخنان خود به مصوبه جدید شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص تمدید پایانكارها برای مالكانی كه ساخت وسازها مربوط به پیش از سال 1391را كه دارای پایانكار نمی باشند، گفت: این مالكان مهلت دارند تا پایان آذر ماه 1391 برای تعیین تكلیف وضعیت ملك خود مراجعه و از محاسبه ی مبلغ ساختمانی بر اساس فرمول و ارزش معاملاتی قیمت منطقه ای زمان وقوع تخلف بر خوردار گردند.

در صورتی كه ما لكان سا ختمان های مذكور از ابتدای سال جاری به مناطق شهرداری مراجعه نمایند مبنای محاسبه و پاسخگویی به تخلفات ساختمانی املاك آنها فرمول زمان وقوع تخلف با ارز ش معاملاتی (قیمت منطقه ای)روز است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر