کد خبر: 5018 A

در این دوره آموزشی چهار ساعته در دو بخش تئوری و عملی مطالبی با عنوان راههای پیشگیری و مهار آتش، اصول ایمنی و بهره گیری از کپسول‌های آتش نشانی ارائه شد.

با توجه به اهمیت آموزش در ارتقاء سطح ایمنی در جهت کاهش حوادث ناشی از کار، ر یک دوره آموزش مهار و برخورد با آتش ویژه کارآموزان مرکز آموزش‌های تخصصی نساجی اصفهان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، حسینی رئیس مرکز با اعلاماین خبر افزود: در این دوره آموزشی چهار ساعته که کارکنان مرکز نیز حضور داشتند در دو بخش تئوری و عملی مطالبی با عنوان راههای پیشگیری و مهار آتش، اصول ایمنی و بهره گیری از کپسول‌های آتش نشانی ارائه شد و حاضرین با انواع کپسول‌ها، انواع دود، گاز، خاموش کننده‌ها و... چگونگی کاربرد آشنا شدند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر