کد خبر: 22012 A

یك فعال كارگری در همدان:

اصلانی افزایش دو درصدی سهم حق بیمه كارگر و مخیر ساختن دولت در پرداخت سهم سه درصدی‌اش را شاهدی بر این ادعا دانست و افزود: هر نوع تغییری در قانون تامین اجتماعی باید با جلب نظر تمامی شركای اجتماعی به خصوص كارگران صورت گیرد.

یك فعال كارگری در همدان با انتقاد از افزایش دو درصدی سهم حق بیمه كارگران در پیش‌نویس لایحه تغییر قانون تامین اجتماعی، هدف مدعیان تغییر قانون را كاهش سهم دولت و تحمیل این بار به بیمه شدگان عنوان كرد.

چنگیز اصلانی، دبیر خانه كارگر همدان در این باره به ایلنا گفت: سازمان تامین اجتماعی به صورت یك سویه در پی تغییر قانون تامین اجتماعی است و به همین خاطر جامعه كارگری در مقابل تغییر این قانون می‌ایستد.

اصلانی افزایش دو درصدی سهم حق بیمه كارگر و مخیر ساختن دولت در پرداخت سهم سه درصدی‌اش را شاهدی بر این ادعا دانست و افزود:  هر نوع تغییری در قانون تامین اجتماعی باید با جلب نظر تمامی شركای اجتماعی به خصوص كارگران صورت گیرد.

اصلانی در ادامه با اشاره به نارضایتی همیشگی كارفرمایان از قوانین كار و تامین اجتماعی، اظهار كرد: به صرف اعتراض كارفرمایان نباید بدنبال تغییر قوانینی بود كه ضامن حداقل‌های جامعه كارگری هستند.

تغییر قانون تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر