کد خبر: 33548 A

تمدن خبر داد:

استاندار تهران با بیان اینکه برای تشکیل ستادهای انتخاباتی منتظر اعلام روزشمار انتخابات از سوی وزارت کشور هستیم، گفت: البته ما آموزش کادرها، ایجاد زیرساخت‌ها و تهیه تجهیزات مورد نیاز را شروع کرده‌ایم.

ایلنا - تهران: استاندار تهران با بیان اینکه برای تشکیل ستادهای انتخاباتی منتظر اعلام روزشمار انتخابات از سوی وزارت کشور هستیم، گفت: البته ما آموزش کادرها، ایجاد زیرساخت‌ها و تهیه تجهیزات مورد نیاز را شروع کرده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، مرتضی تمدن استاندار تهران، در پاسخ به این سؤال که آیا ستادهای انتخاباتی در استانداری تهران تشکیل شده است یا خیر، اظهار داشت: منتظر اعلام روزشمار انتخابات از طرف وزارت کشور هستیم؛ اعلام این روزشمار نیز وابسته به اصلاح قانون انتخابات است که باید زودتر مجلس و شورای نگهبان به صورت قطعی به ما اعلام کنند.استاندار تهران با بیان اینکه برخی اقدامات منوط به زمان‌بندی و اعلام روزشمار انتخابات نیست و استانداری آن را شروع کرده است، تصریح‌کرد: آموزش کادرها، ایجاد زیرساخت‌ها،تهیه تجهیزات موردنیاز،هماهنگی بین سازمان‌ها و دستگاه‌ها از جمله اقداماتی است که آغاز کرده ایم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کارهایی را که مربوط به کلیت انتخابات است آغاز کرده‌ایم اما منتظر روزشمار انتخابات هستیم تا بعد از تعیین و تکلیف قانون به ما اعلام شود.

انتخابات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر