کد خبر: 20407 A

فرماندار رباط کریم:

حضور درنمایشگاه و ایجاد غرفه امکان و فرصت مناسبی است که شهرداریها به ابعاد مختلف ازجمله معرفی خدمات و دستاوردهای خود بپردازند.

ایلنا - رباط کریم: فرماندار رباط کریم پس از بازدید از سومین نمایشگاه بین المللی جامع مدیریت شهری ودستاوردهای شهرداریهای کشور گفت: حضور در نمایشگاه و ایجاد غرفه امکان و فرصت مناسبی است که شهرداریها به ابعاد مختلف ازجمله معرفی خدمات ودستاوردهای خود که به مردم ارائه کرده اند بپردازند ضمن اینکه فرصت وموقعیت مناسبی است درراستای تبادل تجارب و استفاده از شیوه های نوین مدیریت در عرصه های مختلف خدماتی، عمرانی و فرهنگی تا در کنار عرضه دستاوردها و توانمندیهای خود ازتجارب دیگران نیز بهره ببرند.

به گزارش ایلنا، سلیمان پوراضافه کرد: در بحث برپایی نمایشگاه نباید صرفا به ارائه عملکردها و پروژهای عمرانی بسنده کنیم بلکه به آثار فرهنگی و تاریخی که آئین کهن هر شهراست هم باید پرداخته شود بشرطی که با حوزه میراث فرهنگی تداخل نکند نقیصه ای هم که در غرفه همه شهرداریهای حاضر دیده می شد این بود که تا حدودی معماری اصیل اسلامی کمتر به چشم می خورد عمدتا معماری مدرن و برگرفته از معماری و تکنیک های خارج اسلامی بود.

وی افزود: برای حضور بهتر در سالهای آتی امیدواریم درنمایشگاههای بعدی شاهد کاستی های که بود نباشیم وانتظارداریم با توجه به تاریخی و فرهنگی بودن شهرستان بخصوص شهر رباط کریم به بعد فرهنگی تاریخی بیشتر بها داده شود در رابطه با مشکلات و مسائل شهری هم اعتقاد دارم در گذشته کمتر کار شده و در چندسال اخیر کار بیشتری انجام گرفته که نشان از توانمندی دوستان دارد اما در مبلمان شهری، کاربریهای فرهنگی، ارائه خدمات عمومی و فضای سبز تا حد مطلوب فاصله داریم و در فضای سبز بحث کیفیت نیز مطرح است چون شرایط خوب و بسترهم مناسب است از طرفی دوستان هم خوش فکر هستند می توان جبران کرد البته در بحث نرم افزاری نیز شهرداران وظایفی بر عهده دارند فلذا توقع و انتظاربالا است امید است با توجه به استحقاق و شایستگی های که وجود دارد اینشالله عملی شود.

درغرفه شهرداری شهررباط کریم تا حدودی به مسائل فرهنگی و تاریخی هم پرداخته و به تصویرکشیده شده بود که فرماندار هم در صحبتهای خود به آن اشاره داشت.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر