کد خبر: 41759 A

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان بوشهر خبر داد:

انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان بوشهر با همكاری سازمان صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد برای اولین بار به آن دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی که در جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان فعالیت مؤثری ارائه نموده اند بر اساس ضوابط مربوطه و احراز شرایط، گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان اعطاءکند.

ایلنا - بوشهر:  رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان بوشهر اعلام كرد: به واحدهای تولیدی و خدماتی استان در صورت داشتن شرایط و امتیاز لازم گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف كنندگان اعطاء می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا خلیل سعیدیان گفت: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان بوشهر با همكاری سازمان صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد برای اولین بار به آن دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی که در جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان فعالیت مؤثری ارائه نموده اند بر اساس ضوابط مربوطه و احراز شرایط، گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان اعطاء نماید.

وی افزود: با انجام مراحل كارشناسی و تایید كمیته فنی گواهینامه رعایت حقوق مصرف كنندگان در طول سال به واحدهای تولیدی و خدماتی كه دامنه فعالیت آنها در استان بوشهر می باشد اعطاء می شود.

سعیدیان با اشاره به اینكه فراخوان آیین نامه اجرایی اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف كنندگان در پورتال سازمان صنعت،معدن و تجارت به آدرسwww.boushehr.mim.gov.ir درج شده، اضافه كرد: متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 12/11/91 با مراجعه به ساختمان شماره 2 این سازمان واقع در خیابان رئیسعلی دلواری – بالاتر از چهارراه کشتیرانی جهت دریافت فرم مربوطه مراجعه کنند.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر