کد خبر: 40003 A

پرونده ساز محلی «نی انبان»، برای ثبت به تایید شورای سیاست‌گذاری نرسید.

ایلنا ـ بوشهر: در نشست شورای سیاست‌گذاری ثبت آثار ملی، 6 پرونده استان بوشهر در فهرست میراث معنوی کشور ثبت ملی شدند.

به گزارش ایلنا،  در این نشست  که از 2 بهمن در شاهرود  آغاز شده  و تا 5 بهمن نتیز ادامه خواهد داشت، 6 پرونده از استان بوشهر با نظر کارشناسان به ثبت ملی رسید.
این میراث معنوی  استان بوشهر كه در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت ملی رسیدند عبارت‌اند از:

هنر سنتی «گرگور بافی»، مراسم سنتی «تابه‌گرمک»، مراسم چهارشنبه آخر ماه صفر، مراسم سنتی «کندو»، مراسم سنتی  «که کیدون چکه میدون» که گونه‌ای آمارگیری محلی و سنتی است و ساخت ابزارهای موسیقی «سنج و دمام».

افزون بر  این 6 پرونده ثبت‌شده استان بوشهر، پرونده ساخت موسیقی «نی انبان»، برای ثبت ملی به تایید شورای سیاست‌گذاری نرسید.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر