کد خبر: 53428 A

ازجمله هنرهای بشری تجلی آرمان های او درقالب نظم الفاط می باشد.

حسن پور فرماندار ملکشاهی در این دیدار گفت: ازجمله هنرهای بشری تجلی آرمان های او درقالب نظم الفاط می باشد.

به گزارش ایلنا این هنر دیرپا و كهن از عهده هر فرد و شخصی برآورده نیست بلكه موهبتی است الهی كه افراد معدودی ازآن برخوردار می باشند.
فرماندار افزود: خوشبختانه این هنر ناب در شعر های عادل خانی با مضمون مذهبی و انقلابی باعث وجد و شادمانی مردم را فراهم کرده است و اثرات مثبت ان در جامعه قابل لمس است.
در پایان این دیدار فرماندار با اهدای هدیه و لوح سپاس از زحمات این شاعر خوش قریحه شهرستان تجلیل کرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر