کد خبر: 53390 A

هزار و ۵۷۰ زن سرپرست خانوار ساکن در مناطق روستایی، عشایری و شهری این استان بیمه شده اند.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی ایلام گفت: هزار و ۵۷۰ زن سرپرست خانوار ساکن در مناطق روستایی، عشایری و شهری این استان بیمه شده اند.

به گزارش ایلنا “نسرین شهبازی” افزود: کار بیمه زنان روستایی از طریق صندوق بیمه روستاییان و عشایر و بیمه زنان ساکن در مناطق شهری از محل قانون هدفمندی یارانه ها انجام گرفته است.
وی ادامه داد: طرح بیمه اجتماعی زنان روستایی و عشایری از سال ۸۸ آغاز شده که در اجرای آن از طریق بهزیستی زنان سرپرست خانوار واجد شرایط به دهیاری ها معرفی و اطلاعات آنها وارد سایت صندوق بیمه روستایی و عشایری شده و حق بیمه آنها به صورت متمرکز از طریق بهزیستی کشور واریز می شود.
وی حق بیمه پرداختی بابت هر نفر در این طرح را بر پایه توافق با سازمان بهزیستی کشور و صندوق مرکزی بیمه روستاییان ۸۱۰ هزار ریال در سال عنوان کرد.
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی ایلام بیان کرد: پوشش بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار مناطق شهری نیز از سال گذشته آغاز که بخشی از آن از طریق دولت و محل قانون هدفمندی یارانه ها و بخش دیگر آن از محل اعتبارهای بهزیستی استان ها تامین خواهد شد.
وی سرانه پرداختی بابت بیمه این زنان را از سوی بهزیستی ۳۰۰ هزار ریال در ماه عنوان کرد.
شهبازی بیان کرد: زنان سرپرست خانوار ساکن در مناطق شهری، روستایی و عشایری که مشمول این بیمه ها می شوند باید دارای حداقل سن ۱۸ سال و حداکثر ۵۰ سال بوده و همچنین به عنوان سرپرست خانوار مددجوی زیر پوشش بهزیستی باشند.
وی اضافه کرد: زنان سرپرست خانوار که دارای شرایط لازم باشند اعم از ساکنان مناطق شهری و روستایی و عشایری می توانند برای تشکیل پرونده و استفاده از این بیمه به ادارات بهزیستی شهرستان ها مراجعه کنند.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر