کد خبر: 41766 A

مساحتی بالغ بر 1000 هکتار از عرصه طرح های مرتعداری تحت عملیات اصلاحی - احیایی کنتورفارو قرار گرفت.

ایلنا - ایلام: در راستای فعالسازی طرح های مرتعداری سنوات قبل با هماهنگی بعمل آمده با مجریان طرح های مرتعداری در منطقه پلنگ کشته شهرستان مهران مساحتی بالغ بر 1000 هکتار از عرصه این طرح مرتعداری تحت عملیات اصلاحی - احیایی کنتورفارو قرار گرفت برای انجام عملیات فوق از بذر گونه های گیاهی مرتعی نظیر یونجه گرمسیری، ماشک و اگروپیرون دزرتروم استفاده شده است.

به گزارش ایلنا انجام این عملیات علاوه بر حفظ و ذخیره نزولات جوی در دشت ممنوعه مهران و سوق دادن این آبخوان به سمت شرایط مطلوب با فراهم نمودن شرایط مناسب برای گونه های گیاهی بومی سبب رشد و افزایش تولید خواهد شد. با استقرار این گونه ها وضعیت حفاظتی منابع آب و خاک منطقه بهبود و کاهش چشمگیری در کاهش اثرات گرد و غبار خواهد داشت.

علاوه بر موارد فوق اجرای عملیات مذکور سبب بهبود وضعیت معیشت، اقتصاد و ثبات شغلی بهره برداران خواهد شد. در همین راستا این اداره کل با در اختیار گذاشتن بذر مورد نیاز و نظارت فنی بر اجرای عملیات اصلاحی_ احیایی به مجریان طرح های مرتعداری در شهرستان های مهران، ایوان، ایلام، دهلران نسبت به اجرای سطوح کپه کاری و بذر پاشی 1270 هکتار و ذخیره نزولات آسمانی 1000 هکتار اقدام کرده است.

با توجه به اینکه فصل کاری اجرای عملیات اصلاحی استان هنوز به پایان نرسیده است انجام فعالیت ها در حال پیگیری است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر