کد خبر: 33605 A

در شهرهای دلگشا و مهر از توابع بخش گچی 33 کیلومتر شبکه گذاری و تعداد 930 علمک نصب گردید است که برای اجرای این پروژه مبلغ 20 میلیارد ریال تا کنون هزینه شده است.

ایلنا - ایلام: فرماندار ملکشاهی گفت: در شهرهای دلگشا و مهر از توابع بخش گچی 33 کیلومتر شبکه گذاری و تعداد 930 علمک نصب گردید است که برای اجرای این پروژه مبلغ 20 میلیارد ریال تاکنون هزینه شده است.

یه گزارش خبرگزاری ایلنا وی افزود: با بهره برداری از این پروژه تعداد 1330 خانوار با جمعیتی بالغ بر 6000 نفر از نعمت گاز خانگی بهره مند خواهند شد.

حسن پور گفت: پروژه گاز رسانی در شهرهای مهر و دلگشا با پیشرفت 98 درصد در حال علمک گزاری و مراحل پایانی قرار دارد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر