کد خبر: 23134 A

از ابتدای تأسیس این اداره کل تاکنون بیش از 100 عنوان استاندارد ملی ایران توسط کارشناسان استاندارد ایلام تدوین شده است.

ایلنا - ایلام: مسئول واحد تدوین استاندارد اداره کل استاندارد ایلام گفت: از ابتدای تأسیس این اداره کل تاکنون بیش از 100 عنوان استاندارد ملی ایران توسط کارشناسان استاندارد ایلام تدوین شده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا فاطمه مظلوم افزود: این استانداردهای تدوین شده در رشته های تخصصی برق و الکترونیک، شیمیایی و پلیمر، غذایی و کشاورزی، خودرو و نیرو محرکه، مکانیک و فلز شناسی، تجهیزات اداری و آموزشی، رایانه و فرآورده های داده می باشد.

وی تصریح کرد: در سال جاری نیز تدوین 16 استاندارد در رشته های تخصصی توسط کارشناسان ایلام در دست اقدام است که یک مورد آن ها در کمیته ملی تصویب گردیده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر