کد خبر: 21414 A

دومین جلسه هم اندیشی آسیب های فرهنگ دینی در حوزه تعلیم وتربیت با حضور مربیان ودبیران پرورشی مدارس ایلام در سالن جلسات اداره كل تبلیغات اسلامی ایلام برگزارشد.

ایلنا - ایلام: دومین جلسه هم اندیشی آسیب های فرهنگ دینی در حوزه تعلیم و تربیت با حضور مربیان و دبیران پرورشی مدارس ایلام در سالن جلسات اداره كل تبلیغات اسلامی ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا در ابتدای این جلسه مجتبی رشیدی مسئول امور آموزش و پ‍ژوهش اداره كل تبلیغات اسلامی ایلام گفت:جهت رشد همه جانبه فرهنگ وبه خصوص فرهنگ دینی نیاز به تحقیق و تحول در رفتار و شیوه برخورد عاملان فرهنگی با متعلمین است.

در این جلسه اعضاء نسبت به ارائه نظرات و پیشنهادات خود جهت بهبود برنامه های فرهنگ دینی در سطح مدارس به خصوص در حوزه تبلیغ دین مطالبی ارائه دادند و مقرر شد كه با هماهنگیهای به عمل آمده این جلسات بصورت ماهانه یا فصلی برگزارئشود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر