کد خبر: 8053 A

رئیس سازمان محیط زیست:

متاسفانه در کشور بهره برداری نامناسب از منابع طبیعی،استفاده روز افزون از کودهای شیمیایی،زیاده خواهی در تصرف منابع طبیعی تجدید نا پذیر،منجر به انقراض گونه های مختلف گیاهی و حیوانی شده است.

ایلنا- کرج: رئیس سازمان محیط زیست گفت: باغ‌های حیات وحش و پرندگان باید توسط دام پزشکان واکسیناسیون شوند چرا که بازدید کنندگان اصلی این باغ‌ها دانش آموزانند.

به گزارش ایلنا، محمد‌زاده در همایش مبارزه با هاری سرم سازی رازی، گفت: از آنجایی که سرنوشت انسان در بستر نظام آفرینش وابسته به طبیعت است بشر برای پایداری در حیات نیازمند برقراری تعادل مناسب با طبیعت است و انسان باید بتواند ضمن برقراری این تعادل و با برنامه ریزی و تدبیر مناسب در راستای ادامه حیات منابع از منابع طبیعی بهره برداری و استفاده مناسبی داشته باشد.

وی افزود: دخالت و تصرف انسان در طبیعت باید با توجه به میزان توان طبیعت انجام شود زیرا در غیر این صورت نابودی منابع طبیعی را در پی دارد.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: نظم رکن اصلی آفرینش است و همه جهان بر پایه عدل و هماهنگی صورت می‌گیرد و وجود هر گونه کاستی و نارسایی در حوزه‌های مختلف طبیعی سبب از بین رفتن تعادل طبیعت می‌شود، بنابراین از آنجایی که تصور دنیایی عاری از طبیعت امکان پذیر نیست، اگر بخواهیم دوام، پایداری مناسبی با طبیعت داشته باشیم باید با مهربانی و تعاملی سازنده به سازگاری با محیط طبیعی بپردازیم.

محمد‌زاده اشاره کرد: هم اکنون در کشور آلودگی محیط زیست، انقراض گونه‌ها و عدم تعادل در حوزه زیست محیطی از جمله مواردی است که سبب درک نادرستی از طبیعت و نمونه بارز دخالت بشر در طبیعت شده است که این امر نشانگر روحیه افزون گرایی و مصرف گرایی ایرانیان است.

محمدزاده تصریح کرد: دخل و تصرف در طبیعت سبب ایجاد آثار مخرب در حوزه زیست و تولید گازهای گلخانه‌ای، آسیب پذیری لایه اوزون، تامین غذا، شده است.

وی تصریح کرد: در کشور بهره برداری نامناسب از منابع طبیعی، استفاده روز افزون از کودهای شیمیایی، زیاده خواهی در تصرف منابع طبیعی تجدید نا‌پذیر، منجر به انقراض گونه‌های مختلف گیاهی و حیوانی شده که برای احیای هر کدام از آن‌ها عمری دوباره در جهان لازم است.

وی افزود: ایران با توجه به بهرمندی از موقعیت جغرافیایی ویژه و تنوع زیستی اکوسیستم‌های متنوعی در اختیار دارد که از جمله می‌توان به ۹هزارو ۵۰۰ گونه گیاهی اشاره کرد که این گیاهان به عنوان اکوسیستمی بسیار ارزشمند در مقابل حفاظت از بلایای طبیعی محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: در حوزه دامپزشکی تعامل مثبت و مناسب در مدیریت چراگاه‌های مشترک ضرورت دارد و برای کنترل نیروی انسانی، شبکه کارآمد پزشکی باید ایجاد شود و با مدیریت مناسب فعالیت خود را ادامه دهد.

در سال جاری طرح مشترکی از سوی دامپزشکی و انستیتو پاستور ایران منعقد شد که به موجب آن امکان استفاده از واکسن‌های خوراکی در حیات وحش باید بررسی شود.

به گفته محمد‌زاده باغ‌های حیات وحش و پرندگان باید توسط دامپزشکان واکسیناسیون شوند چرا که بازدید کنندگان اصلی این باغ‌ها دانش آموزانند.

وی در پاسخ به ایلنا مبنی بر اینکه اعتبارات اختصاص یافته به این طرح واکسیناسون، گفت: هیچ بودجه‌ای برای این طرح اختصاص نیافته و به عنوان یک طرح پیشنهادی است ودر صورت پذیرش ان بودجه اختصاص خواهد یافت.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر