کد خبر: 7958 A

رئیس اداره بیماری های قابل انتقال خبرداد:

در مجموع 350 دوز واکسن جهت واکسیناسیون دام ها و طیور در طول سال عرضه می شود و مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی هم در راستای انجام اجرای طرح واکسیناسیون به طور کامل تحت پوشش قرار گرفته است.

ایلنا - کرج: تا کنون یک میلیون دوز واکسن و سرم جهت واکسیناسیون دام ها و طیور در حوزه انسانی با هزینه 10 الی 15 میلیارد تومانی به کشور وارد شده و به صورت رایگان در اختیار دامداران قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس اداره بیماری های قابل انتقال در همایش روز جهانی هاری در کرج در راستای طرح واکسیناسیون دام هاو طیور، گفت: طرح واکسیناسیون به دوصورت با همکاری دولت،سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت انجام می شود که در وحله اول، این واکسن ها به صورت رایگان توسط دولت در اختیار دامداران قرار می گیرد و تامین اعتبار آن نیز از سوی دولت انجام خواهد شد.

محمد رضا شیرزادی، ادامه داد:در مرحله دوم این طرح واکسیناسیون، واکسن هایی جهت واکسیناسیون دام ها و طیور به دامداران عرضه می شود که هزینه آن از دامداران دریافت خواهد شد.

شیرزاد اشاره کرد: در مجموع 350 دوز واکسن جهت واکسیناسیون دام ها و طیور در طول سال عرضه می شود و مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی هم در راستای انجام اجرای طرح واکسیناسیون به طور کامل تحت پوشش قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: علی رغم وجود تحریمات مختلف اقتصادی و..... در کشور، طرح واکسیناسیون دام ها و طیور به طور کامل اجرا شده است و خوشبختانه در این راستا با کمبودی مواجه نخواهیم بود.

شیرزاد بیان کرد: از مهمترین عوامل بیماری هاری، حیوان گزیدگی است که تا کنون به 130 هزار مورد حیوان گزیدگی در جهان اشاره شده است و تاکنون 600 مرکز فعال به صورت 24 ساعته در راستای ارائه خدمات رایگان جهت بیماران مبتلا به هاری وجود دارند.

وی افزود: تا کنون یک میلیون دوز واکسن و سرم جهت واکسیناسیون دام ها و طیور در حوزه انسانی با هزینه 10 الی 15 میلیارد تومانی به کشور وارد شده و به صورت رایگان در اختیار دامداران قرار گرفته است.

شیرزاد در پایان گفت: هر مورد حیوان گزیدگی باید در اسرع وقت به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه و معالجه شود زیرا در صورت عقب افتادگی درمان و معالجه با خطر مرگ روبرو است.

رئیس اداره بیماری های قابل انتقال خبرداد:

پوشش کامل طرح واکسیناسیون درمناطق زلزله زده آذربایجان شرقی

در مجموع 350 دوز واکسن جهت واکسیناسیون دام ها و طیور در طول سال عرضه می شود و مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی هم در راستای انجام اجرای طرح واکسیناسیون به طور کامل تحت پوشش قرار گرفته است

تا کنون یک میلیون دوز واکسن و سرم جهت واکسیناسیون دام ها و طیور در حوزه انسانی با هزینه 10 الی 15 میلیارد تومانی به کشور وارد شده و به صورت رایگان در اختیار دامداران قرار گرفته است.

ایلنا-کرج:رئیس اداره بیماری های قابل انتقال در همایش روز جهانی هاری در کرج در راستای طرح واکسیناسیون دام هاو طیور، گفت: طرح واکسیناسیون به دوصورت با همکاری دولت،سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت انجام می شود که در وحله اول، این واکسن ها به صورت رایگان توسط دولت در اختیار دامداران قرار می گیرد و تامین اعتبار آن نیز از سوی دولت انجام خواهد شد.

محمد رضا شیرزادی، ادامه داد:در مرحله دوم این طرح واکسیناسیون، واکسن هایی جهت واکسیناسیون دام ها و طیور به دامداران عرضه می شود که هزینه آن از دامداران دریافت خواهد شد.

شیرزاد اشاره کرد: در مجموع 350 دوز واکسن جهت واکسیناسیون دام ها و طیور در طول سال عرضه می شود و مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی هم در راستای انجام اجرای طرح واکسیناسیون به طور کامل تحت پوشش قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: علی رغم وجود تحریمات مختلف اقتصادی و..... در کشور، طرح واکسیناسیون دام ها و طیور به طور کامل اجرا شده است و خوشبختانه در این راستا با کمبودی مواجه نخواهیم بود.

شیرزاد بیان کرد: از مهمترین عوامل بیماری هاری، حیوان گزیدگی است که تا کنون به 130 هزار مورد حیوان گزیدگی در جهان اشاره شده است و تاکنون 600 مرکز فعال به صورت 24 ساعته در راستای ارائه خدمات رایگان جهت بیماران مبتلا به هاری وجود دارند.

وی افزود: تا کنون یک میلیون دوز واکسن و سرم جهت واکسیناسیون دام ها و طیور در حوزه انسانی با هزینه 10 الی 15 میلیارد تومانی به کشور وارد شده و به صورت رایگان در اختیار دامداران قرار گرفته است.

شیرزاد در پایان گفت: هر مورد حیوان گزیدگی باید در اسرع وقت به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه و معالجه شود زیرا در صورت عقب افتادگی درمان و معالجه با خطر مرگ روبرو است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر