کد خبر: 33394 A

معاون اشتغال اداره کار استان البرز:

در راستای رفع معضل بیکاری توجه به اشتغال بعنوان اساسی ترین دغدغه برنامه ریزان و سیاستگذاران كشور نیازمند اتخاد تصمیمات منطقی و اصولی در همه زمینه ها و در راستای برنامه توسعه اقتصادی كشور است.

ایلنا-کرج: سیاستهای كلی بازار كار شامل سیاستهای فعال بازار كار، سیاستهای حمایتی و غیر فعال، سیاستهای تنظیمی وسیاستهای كلان اقتصادی بر حوزه اشتغال تاثیر دارند كه در هر یك از برنامه های اقتصادی و اشتغالزایی دولت باید مورد نظر قرار گیرند.

به گزارش خبرنگار ایلنا معاون اشتغال اداره كل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان البرز، در نشست کارشناسی ادارات کل تابعه حوزه کار و رفاه اجتماعی استان البرز ضمن تشریح سیاستهای كلی بازار كار گفت: در راستای نیل به اهداف اشتغالزایی و نیز رفع معضل بیكاری، توجه به اشتغال بعنوان اساسی ترین دغدغه برنامه ریزان و سیاستگذاران كشور نیازمند اتخاد تصمیمات منطقی و اصولی در همه زمینه ها و در راستای برنامه توسعه اقتصادی كشور است.

هومن نادری در ادامه افزود: سیاستهای كلی بازار كار شامل سیاستهای فعال بازار كار، سیاستهای حمایتی و غیر فعال، سیاستهای تنظیمی وسیاستهای كلان اقتصادی بر حوزه اشتغال تاثیر دارند كه در هر یك از برنامه های اقتصادی و اشتغالزایی دولت باید مورد نظر قرار گیرند.

نادری در زمینه سیاستهای فعال بازار كار بیان داشت: این سیاستها بطور مستقیم و غیر مستقیم به بهبود كاركرد بازار كار منجر می شود و هدف از اتخاذ آنها كاهش نرخ بیكاری یا ایجاد تعادل در بازار كار است كه از مهمترین اقدامات در این زمینه، میتوان اصلاح سازو كارهای جستجوی شغل، آموزش بیكاران، ایجاد شغل بطور مستقیم و یا از طریق پرداخت یارانه و طرحهای خود اشتغالی را نام برد.

وی در ارتباط با سیاستهای حمایتی و غیر فعال بازار كار نیز به مصادیقی چون، برقراری مقرری بیمه بیكاری، پرداخت یارانه به افراد دارای دستمزد پائین و... اشاره نمود كه این موارد مستقیماً برای بهبود زندگی بیكاران و در قالب حمایتهای مالی به شمار می روند.

وی در پایان بر ضرورت فراهم آوردن زمینه اجرای سیاستهای بازار كار كشور از سوی دستگاههای تابعه حوزه تعاون،كار و رفاه اجتماعی استان البرز همگام باسایر استانهای كشور و نیز در راستای سیاستهای ابلاغی وزارت متبوع تاكید نموده و خواستار برگزاری مستمر جلسات كارشناسی در ادارات كل تابعه حوزه تعاون،كار ور فاه اجتماعی استان البرز به منظور هم اندیشی و تبادل نظر بیشتر و رفع موانع موجود شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر